Gå till innehållet

Upphovsrätten i fokus på Film- och TV-näringsdagen

Den 8 februari samlades representanter från film- och TV-branschen samt myndigheter för att bland annat diskutera arbetet mot illegal spridning av digitalt innehåll. Margareta Ternell, marknads- och kommunikationschef representerade PRV, och presenterade PRV:s mätning om allmänhetens syn på nedladdning och streaming i digitala miljöer.

Det var Film- och TV-branschens samarbetskommitté som bjöd in till denna konferens i Stockholm. På plats var ledande branschföreträdare, politiker och experter för att diskutera nuvarande läge i svensk film- och tv-bransch, tillväxt och sysselsättning. En särskild djupdykning gjordes på området illegal konkurrens på nätet samt spridning av illegalt material på nätet i Europa.

Regeringen vill stärka upphovsrätten
Justitieminister Morgan Johansson inledde med att berätta om regeringens fokus på innovation och immaterialrätt för att stärka tillväxten och skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Särskild uppmärksammade justitieministern upphovsrätten i digitala miljöer, i detta fall specifikt nedladdning och streaming av film, och framhävde att, detta för närvarande för ökade straffskalor.

Regeringen ser kunskapshöjande insatser som ett viktigt led i att bekämpa illegal nedladdning och upphovsrättsintrång. Här lyfte justitieministern PRV:s uppdrag att informera allmänheten om upphovsrätten samt vikten av att ge lagliga alternativ för att minska intrången.

Dansk modell förebild för ökat samarbete
Under mötet diskuterade deltagarna myter om piratkopiering, nedladdning och streaming, samt hur viktigt det är att göra lagliga alternativ mer synliga och tillgängliga. Även gängse affärsmodeller togs upp. Branschen behöver skapa nya affärsmodeller som tar hänsyn till hur köpare vill och förväntar sig att konsumera idag.

Deltagarna fick möjlighet att analysera den danska modellen kring upphovsrätt. Danmark har kommit längre än Sverige i att, genom samarbete mellan branschen, myndigheter och andra aktörer, skapa hinder för illegala sajter. Modellen visar att det går att samarbeta och hitta en lösning som gör det svårare för illegala alternativ att existera.

Ett viktigt inspel i debatten kom från kreatörer på plats, däribland Annica Bellander Rune, filmproducent, som berättade om svårigheterna att få finansiering, och att olagliga alternativ såsom fildelning och streaming gör det svårare att skapa film överhuvudtaget idag.

Användarna vill göra rätt
Under mötet presenterade Margareta Ternell, marknads- och kommunikationschef på PRV, resultatet från Sifo-undersökningen ”Allmänhetens syn på upphovsrätt i samband med nedladdning och streaming”, som PRV låtit genomföra i oktober 2016. Mätningen visar allmänhetens inställning till nedladdning och streaming på nätet. Viktigaste resultatet i denna mätning var att det ofta är svårt för användare och konsumenter att veta vilka alternativ som är lagliga, och att det därför kan vara svårt att göra rätt. 75 procent av de tillfrågade i åldern 18-75 år laddar ned eller streamar material idag, och de flesta tycker det är svårt att veta om de har skaparens godkännande att använda materialet idag.

Här kan du ta del av PRV:s Sifo-mätning.