Valutajusteringar för PCT-avgifter från 1 augusti

Från 1 augusti 2018 ändras avgiften.

Från 1 augusti 2018 ändras avgiften till följande:

Granskningsavgift (gäller även granskning för oenhetliga uppfinningar och kompletterande granskning): 18 670 kr.