Valutajusteringar för PCT

Justeringar på gång från 1 januari.

Fr o m 1 januari 2019 justeras följande avgifter:

Internationell ansökningsavgift (om ansökan inte innehåller fler än 30 sidor): 12 100 kr
Varje sida utöver 30: 140 kr

Reduktion:
Om en internationell ansökan med beskrivning, patentkrav och sammandrag ges in via PDF-format ska avgiften reduceras med 1 820 kr.
Om en internationell ansökan med beskrivning, patentkrav och sammandrag ges in via XML-format ska avgiften reduceras med 2 730 kr

Handläggningsavgift fas II: 1 820 kr

Granskningsavgift (inklusive oenhetliga ansökningar liksom internationell kompletterande granskning): 18 380 kr