Immaterialrättslig lagstiftning infördes första gången i Frankrike efter franska revolutionen. Ungefär vid samma tidpunkt infördes lagstiftningen i USA då författare och uppfinnare gavs en tidsbegränsad ensamrätt till sina verk och uppfinningar. I Sverige kom lagstiftningen under 1800-talet. Till en början hanterades patentfrågorna av Kommerskollegium i Gamla Stan i Stockholm.

Immaterialrätt (på engelska IPR – Intellectual Property Rights) innefattar patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätten.