PRV som PCT-myndighet

PRV är stolt över att vara en PCT-myndighet. I närmare 40 år har vi haft förtroendet att granska PCT-ansökningar och ge dig en patenterbarhetsbedömning.

PCT

PCT, Patent Cooperation Treaty, är en internationell överenskommelse som gör att du genom en enda ansökan på ett språk får en internationell ingivningsdag. Det betyder att din ansökan betraktas som ingiven i alla PCT:s medlemsländer – fler än 150 stycken – samma datum.

Lång erfarenhet

PRV har lång erfarenhet av att granska PCT-ansökningar. Idag är vi 115 handläggande patentingenjörer som alla har djup kompetens inom samtliga teknikområden. Oavsett vad du vill patentera kan vi därför ta hand om din ansökan på bästa sätt.

Ansökningsprocessen

När du lämnar in en PCT-ansökan till oss gör vi först en nyhetsgranskning. Väljer du sedan att fortsätta till en andra fas gör vi också en preliminär patenterbarhetsbedömning. I båda faser agerar PRV som internationell myndighet: ISA, International Searching Authority, och IPEA, International Preliminary Examining Authority.

Du kan använda dig av PRV som PCT-myndighet i följande fall:

  • Om du som sökande har verksamhet i Sverige kan du välja PRV som mottagande myndighet och ISA/IPEA.
  • Om du som sökande har verksamhet i ett nordiskt land kan du välja PRV som ISA/IPEA via Internationella Byrån i Genève som mottagande myndighet.

PRV tar hand om din PCT-ansökan under hela processen – en stor trygghet för dig som kund.

När du fått vårt utlåtande bestämmer du själv i vilka länder du vill gå vidare med din ansökan.

PCT administreras av FN-organet World Intellectual Property Organization, WIPO, i Genève.