Konsulttjänster och uppdrag

PRV konsulttjänster arbetar på direkt uppdrag från kunder inom patent-, varumärkes- och designområdet.

Denna konsultverksamhet har närmare 70 års erfarenhet av att stödja näringslivet med kunskap och information som finns i alla de patent-, varumärkes- och designregistreringar vi har tillgång till i Sverige och från myndigheter världen över. Genom att använda informationen, i kombination med PRV:s samlade kompetens, söker och sammanställer vi information som sedan kan användas vid viktiga strategiska beslut inom ett företag. PRV konsulttjänster har en lång och intressant historia som delvis är förknippad med andra världskriget.

Informationsvärdet växer

Andra världskriget är slut och kommunikationerna efter kriget börjar långsamt komma igång. Under krigsåren och de första efterföljande fredsåren hade dokument från bland annat Storbritannien och USA regnat in över PRV i Stockholm i hopp om att rädda pappershandlingarna från förstörelse. Antalet patentskrifter på PRV växte lavinartat. I patentvärlden handlade det nu om att utbyta dokumentationen över beviljade patent från krigsåren. Intresset från näringslivet av att komma åt informationen på PRV var stort och växande, men att släppa in allmänheten i arkiven var inget verksamheten kunde tillåta. I och med detta inrättades PRV:s konsultverksamhet, för att förse industrin med granskningar av patentdokumentation.

Verksamheten föds och utvecklas

Uppdragsverksamheten började med att man tillsatte en kommissionärstjänst. Denna innehades av en pensionerad patentingenjör som fick tillgång till PRV:s arkiv. Industrin fick de granskningar de önskade, mot en avgift. Pengarna som kommissionären tjänade fick denne själv behålla. Under 60-talet ökade mängden sökuppdrag och verksamheten utvecklades. På 70-talet hade antalet uppdrag vuxit så mycket att man på PRV bildade en särskild enhet med namnet PRV InterPat Sweden, vilket antyder att kunderna redan då kom från hela världen.
I början på 2000-talet justeras namnet på verksamheten till PRV InterPat. Idag heter verksamheten PRV konsulttjänster.

Här finns experterna

Konsultuppdrag till PRV kommer idag från hela världen och från många olika branscher. Den moderna IT-tekniken har bidragit till att dokumentation inom patent- varumärkes- och designområdet är både omfattande och lättillgänglig. Men den omfattande dokumentationen kräver stor kunskap och erfarenhet för att tolkas rätt. PRV konsulttjänster har tillgång till de främsta experterna i Sverige inom det immaterialrättsliga området. Varje uppdrag utförs tillsammans med patentingenjörer, varumärkes- och designhandläggare samt jurister i världsklass på PRV. Om du beställer en konsulttjänst från PRV kan du alltid räkna med att det är landets främsta experter inom området som utför sökuppdraget.

PRV konsulttjänster