Gå till innehållet

Statistik för varumärke

Här hittar du blandad statistik vad gäller de nationella varumärkesansökningar som kommer in till oss på PRV. 

Nedan ser du statistik över antalet inlämnade nationella varumärkesansökningar. Antalet inlämnade ansökningar är en indikator på näringslivets vilja att skydda immaterialrättsliga tillgångar. Statistiken uppdateras varje månad.

ÅrJanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
2017 697  797 904  662  816  751  542  679  856  912     7616
2016 654  842  865  795 793  683  509  664  802  867  862 802 9138
2015 716  835 778  689 748  824  484  632  847  795  822  691 8861
2014 716  786  858  738  691  573  402  593  754  889  802  681  8483
2013 768 807 870 776  732 607 456  642  764  914  792  652  8780
2012 819 932 880 816 773 719 474 710  775  941  878 612 9329
2011 795 963 1121  844 924  756 474 661 842 908 919 736 9943
2010 750 969 1119 923 903 798 572 775 930 940 1079 798 10556
2009 753 865 998 806 822 834 599 714 1054 1019 1016 881 10361
2008 933 1121 1026 1167 1048 971 702 766 1105 1108 953 766 11666
2007 892 1035 1072 925 1012 831 585 709 959 1182 1111 998 11310
2006 871 959 985 760 984 737 444 686 887 974 973 825 10085
2005 672 863 879 778 797 790 494 1045 902 906 933 835 9894
2004 678 759 1003 725 608 733 456 601 847 766 754 713 8643
2003 583 734 788 653 628 537 527 508 741 783 712 643 7837
2002 698 720 884 792 653 601 506 618 733 822 715 607 8349
2001 682 711 789 636 705 633 541 533 669 786 695 612 7992
2000 711 936 1027 755 951 678 655 688 845 973 799 635 9653
1999 675 923 994 777 728 813 520 632 849 950 875 832 9568
1998 721 932 1060 897 790 824 601 644 874 803 882 806 9834

Populära varu- och tjänsteklasserna för nationella varumärken

Denna statistik visar de mest populära varu- och tjänsteklasserna för nationella varumärken under de senaste åren. Statistiken visar på eventuella skillnader mellan olika industrier och verksamheter. Här anger vi klass, klassrubriker och antalet ansökningar. Observera att varu- och tjänsteklasserna inte beskrivs i den här statistiken åren 2000-2006.

2014-2016
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2000-2006

Fördjupad årsstatistik för nationella varumärken

Denna fördjupade årsstatistik omfattar registreringar, prioriteter, invändningar, förnyelser samt pågående och avförda ärenden.
Fördjupad årsstatistik för nationella varumärken
Ansökningar per län

Vill du ha annan statistik?

Om du inte hittar den statistik du söker kan PRV:s uppdragsverksamhet ta fram den statistik du efterfrågar. Kontakta PRV InterPat, 08-782 28 85
interpat@prv.se

Svensk Varumärkesdatabas