Gå till innehållet

Regeringsuppdrag N2016/02167/IF

Genom regeringsuppdraget får PRV i uppdrag att genomföra insatser för kunskapsutveckling och förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar.

Utgångspunkter för PRV i detta arbete är

  • Arbeta för att flytta fokus från skydd till värde.
  • Genom en tydlig målgruppsindelning nå ut till nyckelaktörer/organisationer i samhället vilka kan bidra till att stärka kunskapen om och förmågan att hantera immateriella tillgångar. De målgrupper som pekas ut i uppdraget är medelstora företag, även små och nystartade, rådgivare och övriga myndigheter i innovationssystemet, statliga forskningsfinansiärer samt universitet och högskolor.
  • Regeringens fokusområden går som en röd tråd genom alla insatser, och hjälper oss att prioritera rätt. Fokusområdena är: Export, Tillämpad forskning, Öppen innovation, Innovationsupphandling, Digitalisering, Belysa och skapa insatser för att bemöta problem med upphovsrättsintrång i den digitala miljön.

Regeringsbeslut

Regeringsbeslut 2016-03-17