Den digitala affären - chanser och fallgropar

En allt större del av företagens affärer förflyttas till det digitala rummet, med nya utmaningar som följd. Vilka marknadsplatser finns för mitt erbjudande? Hur skyddar jag mig mot intrång? Vad behöver företag veta idag om digitalt innehåll för att säkra sina affärsidéer?

Seminariedatum: 26 april 2018
Personer, titlar och företag kan ha förändrats men vi anser att innehållet fortfarande är användbart.

Tema för seminariet

  • De digitala marknadsplatserna förändras - säkra lönsamheten för din produkt.
  • Digitala tjänster- streaming, affärsmöjligheter och upphovspersoner.

Lyssna till företagare och experter med värdefulla erfarenheter från digitala satsningar. Seminariet modereras av Anna Olin Kardell. 

Innehållsförteckning

  • PRV:s nytillträdde generaldirektör Peter Strömbäck hälsar välkommen.
  • De digitala marknadsplatserna förändras – säkra lönsamheten för din produkt.
  • Digitala tjänster- streaming, affärsmöjligheter och upphovspersoner.
  • Moderatorn summerar dagen tillsammans med Peter Strömbäck.