Export av smart innovation

Webbsändningen är från Immaterialrättsdagen 2017 med fokus på export av smart innovation: att förvalta företagstillgångar på en internationell marknad kräver immaterialrätt i bagaget.

Seminariedatum: 26 april 2017
Personer, titlar och företag kan ha förändrats men vi anser att innehållet fortfarande är användbart.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Ökad rörlighet, digitalisering och öppna innovationsprocesser får idéer att spridas snabbt och skapar större möjligheter till export, globalt samarbete och kunskapsutbyte.

Men för lyckad handel med andra länder är kunskap om immateriella tillgångar en förutsättning. Hur sätter du dem på kartan för bästa affärsnytta?

Snabbspola i filmen

Det här är en dag för alla som på något sätt planerar att verka internationellt – eller redan gör det. Med smarta städer och framgångsrika företagsberättelser som exempel riktar vi kompassen mot immaterialrättens viktiga roll när innovation går på export. Några centrala frågeställningar som leder oss under dagen:

  • Affärsstrategier behöver anpassas till de länder företag vill exportera till. Hur kan företag hantera sina immateriella tillgångar bäst på tillväxtmarknader som till exempel Asien?
  • Vilken roll spelar immaterialrätten för export?
  • Vilket stöd behöver företagare för att lyckas med export?

Innehåll

Vikten av export
Niklas Johansson, statssekreterare, Näringsdepartementet

Smarta städer för en urbaniserad befolkning
Owe Pettersson, Plantagon

Sveriges möjligheter och utmaningar - är vi rustade för att få fler små och medelstora företag att satsa internationellt? 
Pia Sandvik, vd, RISE
Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, PRV
Katarina Wendin, director, Global IP Management, Assa Abloy
Sebastian Navab, generalsekreterare, Gröna städer

Smart hantering av immateriella tillgångar: verktygslåda
Linda Kokkola, vd, Watersprint
Torsten Nilsson, vice vd, Nelson Seed
Frederic Telander, vd, SolTech Energy
Sven Sievers, exportrådgivare, Business Sweden
Sara Sparring, advokat, Synch
Johan Norderyd, advokat, Advokatfirman Lindahl
Omar Baki, managing partner, Brann

Framtidsutsikter: vilka initiativ finns för att stödja företagen? 
Carin Skoglar, affärsrådgivare, Business Sweden
Per Ewert, regionansvarig, Exportkreditnämnden
Carina Lahall, affärsrådgivare internationalisering, EEN
Conny Lemon, projektledare regionala exportcenter, Tillväxtverket
Martin Lidén, kundansvarig, PRV

Samtalen modereras av Eleni Cronström.

Immaterialrättsdagen är PRV:s bidrag till World Intellectual Property Day. Dagen uppmärksammas varje år den 26 april för att rikta fokus på immaterialrättens viktiga roll för innovation. Initiativet startades ursprungligen av WIPO, FN-organet för immaterialrätt.