Immaterialrättsdagen 2019

PRV:s Immaterialrättsdag 2019 är ett tre timmar långt seminarium som du kan ta del av här.

PRV diskuterade digitaliseringens påverkan på immaterialrätten, i Sverige och i framtiden. På scenen stod representanter från PRV, Vinnova, IBM, YouPic och Zenuity för att berätta om sin syn på immaterialrätten i den fjärde industriella revolutionen. 

Immaterialrättsdagen 2019 riktade sig till beslutsfattare, företagsledare och den som aktivt arbetar med digitaliseringens påverkan på samhället.

Program för PRV:s Immaterialrättsdag 2019 (pdf, 168 kB)

Film: PRV:s Immaterialrättsdag

 Inspelning från den 22 maj 2019, 3 timmar långt seminarium.