Immateriella tillgångar – 80% av värdet!

Den 23 mars 2016 lanserade regeringen tillsammans med PRV satsningen på immaterialrätt som stöd för innovation och tillväxt.

Seminariedatum: 23 mars 2016
Personer, titlar och företag kan ha förändrats men vi anser att innehållet fortfarande är användbart.

Snabbspola i filmen