Nätetikett för upphovsrätt

Varmt välkommen till ett seminarium med fokus på upphovsrätten i digitala miljöer!

Seminariedatum: 24 oktober 2016
Personer, titlar och företag kan ha förändrats men vi anser att innehållet fortfarande är användbart.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg hälsar dig varmt välkommen till startskottet för regeringens och PRV:s satsning på att öka kunskapen om upphovsrätten i digitala miljöer.

Diskussionerna och samtalen modererades av Helena Blomquist.

Medverkande

  • Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
  • Susanne Ås Sivborg, generaldirektör PRV
  • Sanna Wolk, docent i immaterialrätt, Uppsala universitet
  • Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms universitet
  • Nomy, alias Patrick Marquardt, artist och musiker
  • Pim Holfve, vd Avalanche Studios
  • Margareta Ternell, marknadschef, PRV 
  • Thomas Porsaeus, strateg, SVT Interaktiv
  • Ira Gladnikoff, Commercial Director Viaplay