Varumärke, domäner och företagsnamn - tre olika skyddsformer

Att ha ett registrerat varumärke skyddar inte automatiskt ditt företags- eller domännamn. Du måste ha koll på vilka krav som gäller för respektive rättighet, och vända dig till rätt myndighet och instans.

Intervju: Samhörigheten och samspelet mellan de olika rättigheterna

Webbseminariet tar upp:

  • Vad du ska tänka på, och i vilken ordning du bör söka de olika skydden.
  • Hur du ska gå tillväga om du upptäcker att någon annan registrerat ditt varumärke eller domännamn.
  • Möjligheten att överföra en domän och hur det praktiskt går till.

Medverkande: Johan Nordlund, varumärkesjurist på PRV och expert inom digitalisering, och Filippa Murath, Bolagsjurist på Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Frågor från åhörarna:

Kan man registrera ett varumärke (namnet) om någon annan registrerat namnet hos Bolagsverket?

Man kan inte registrera ett varumärke med samma lydelse om någon annan har samma lydelse registrerad för ett bolag (hos bolagsverket) om bolaget har samma verksamhetsområde som du försöker registrera varumärket inom.

Kan man registrera det ifall någon registrerat domännamnet?

Ett registrerat domännamn är inte per automatik ett hinder i en varumärkesprövning. Det kan däremot vara en indikation på att någon annan använde kännetecknet innan och är det då inom samma bransch och frågan om bättre rätt eller ond tro uppkommer så är en domänregistrering definitivt en faktor som vi tar in i prövningen.

Seminariet hölls den 15 maj 2019.