Varumärke, domäner och företagsnamn - tre olika skyddsformer

Att ha ett registrerat varumärke skyddar inte automatiskt ditt företags- eller domännamn. Du måste ha koll på vilka krav som gäller för respektive rättighet, och vända dig till rätt myndighet och instans.

Intervju: Samspelet mellan de olika rättigheterna

Seminariets innehåll

  • Vad du ska tänka på, och i vilken ordning du bör söka de olika skydden.
  • Hur du ska gå tillväga om du upptäcker att någon annan registrerat ditt varumärke eller domännamn.
  • Möjligheten att överföra en domän och hur det praktiskt går till.

Medverkande: Johan Nordlund, varumärkesjurist på PRV och expert inom digitalisering, och Filippa Murath, Bolagsjurist på Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Frågor från åhörarna

Kan man registrera ett varumärke (namnet) om någon annan registrerat namnet hos Bolagsverket?

Man kan inte registrera ett varumärke med samma lydelse om någon annan har samma lydelse registrerad för ett bolag (hos bolagsverket) om bolaget har samma verksamhetsområde som du försöker registrera varumärket inom.

Kan man registrera det ifall någon registrerat domännamnet?

Ett registrerat domännamn är inte per automatik ett hinder i en varumärkesprövning. Det kan däremot vara en indikation på att någon annan använde kännetecknet innan och är det då inom samma bransch och frågan om bättre rätt eller ond tro uppkommer så är en domänregistrering definitivt en faktor som vi tar in i prövningen.

På WIPO:s webbsida finns all dokumentation inför en ansökan om tvistlösning, såsom FAQ, checklista för ansökan m.m (extern webbplats)

Mer information: Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) och olika avgöranden hos Internetstiftelsen (extern webbplats)

Sök efter lediga domännamn eller se vem som är innehavare av domännamnet (extern webbplats)

Är varumärket registrerat? Sök i Svensk Varumärkesdatabas (extern webbplats)

Finns företagsnamnet? Bolagsverket (extern webbplats)

Seminariet hölls den 15 maj 2019.