Värdet av ettor och nollor - från produktutveckling till digitaliserade tjänster

CD-skivor byts ut till ett strömmande format. Plattformar för betalningar genererar en rad olika innovationer för nya produkter, tjänster och affärsmodeller. Digitaliseringen förändrar förutsättningarna när traditionella fysiska varor transformeras om till digitala tjänster.

Seminariedatum: 19 september 2018
Personer, titlar och företag kan ha förändrats men vi anser att innehållet fortfarande är användbart.

Med den ökade digitaliseringen kan information samlas in, behandlas och tillgängliggöras i allt större utsträckning. Med Internet of Things kan informationen skapa nya tillgångar för företag. Men hur tar man tillvara på dessa tillgångar?

Står du inför digitala utmaningar; då är du välkommen till ett fullmatat seminarium där PRV belyser hur företag kan bygga värde av sina tillgångar i samband med digitalisering av traditionell produktutveckling.

I seminariet tar vi upp följande

 • Digitaliseringsprocessen av traditionell produktutveckling
 • Företagscase: Internet of Things och digitalisering i praktiken
 • Så identifierar du värden
 • Vilka verktyg finns för att utveckla värden
 • Fem tips till start-ups

Talare

 • Levi Farrand, Carbon UAV
 • Roger Gustavsson, Tordab
 • Innovationsrådgivare Sten Wigert, Mittuniversitetet

Moderator är Johan Nordlund, PRV:s egen expert på digitalisering.

Lärdomar från Levi

Carbon UAV är ju ett nystartat företag. Men om du ser tillbaka på er resa fram till idag vilka lärdomar tar ni med er? Vilka är dina råd till andra nystartade företag?

- Det har varit en lång resa och det finns mycket att dela med sig av. Men som kanske framgick av min presentation så var vi oskyddade till en början när vi tog vissa beslut. Om vi tagit mer tid på oss att kontakta PRV, sökt i databaser eller kontaktat rådgivare skulle vi kunnat minimera de risker som vi tog. Vi kom ut ur det hela tack vare en bra magkänsla och bra personliga relationer.

En viktig lärdom var att man kan inte alltid vara välvillig, för man kommer att få problem, så det är verkligen något som jag rekommenderar till alla med nyetablerade företag - man måste vara obeveklig. Och varje dag måste man kämpa på, fortsätta ringa kunder och förvänta sig att alla gör sitt bästa. Och ibland måste man vara villig att ta vissa risker. Det är väldigt lätt att fastna i sekretessavtal och försöka vara defensiv.

Men vår framgång bygger på att arbeta mot kunden och alltid ta det ett steg längre varje gång. Alla säger att man ska vara "passionerad", men det är passionen som driver en att ta de här besluten. Man kan alltid hitta passionen med hjälp av framgången och genom andra saker, men nyckeln är att alltid pusha på och gå vidare.

Fem tips till start-ups

 • Fundera vilka värden ni har i företaget. Ta reda på vad som kan skyddas och sortera tillgångarna i sådant som behöver skydd och sådant vars värde gör sig bäst som företagshemlighet. Gör PRVs test "Genomlysningen" för att hitta dolda tillgångar
 • Inventera vilka kompetenser som finns i företaget och vilka kompetenser som ni behöver komplettera med. Satsa med det ni har och tro på det ni gör.
 • Fundera vad som saknas på marknaden, kan era idéer fylla luckor som marknaden ännu inte är redo för. Kassera inte idéer direkt utan spara dem, behovet kanske finns om några år?
 • Ta hjälp av det lokala statliga stödsystemet (inkubatorer, rådgivare etc.). Dom har gjort liknande resor tidigare och vet vilka problem som brukar uppkomma i olika faser av start-up-verksamhet. Det finns också bidrag att få för olika typer av verksamheter.
 • Använd patentdatabasen så att ni inte råkar trampa på konkurrenters tår. Se också till att skapa skriftliga affärsförbindelser eller viljeförklaringar genom "letter of intents".