Europeisk patentansökan

Med en europeisk patentansökan kan du söka patent i drygt trettio europeiska länder.

Du kan söka patent via det europeiska patentverket EPO. Det är möjligt genom den europeiska överenskommelsen European Patent Convention, EPC, som gäller i drygt trettio europeiska länder.

Att lämna in en europeisk ansökan är bra om:

  • din marknad finns i Europa,
  • du vill nå ett flertal länder genom en enda ansökan.

Det europeiska patentverket EPO granskar och prövar din patentansökan och meddelar sedan ett centralt beslut som erkänns av samtliga EPC medlemsstater. Det räcker således med en enda patentansökan. Om EPO beviljar den måste du sedan validera patentet i respektive land där du vill att patentet ska gälla. Validering betyder att du lämnar in en översättning av patentet och betalar eventuella avgifter till de länder där du önskar skydd. Patentet offentliggörs sedan i varje land där din validering har godkänts.

Om du har frågor om europeiska ansökningar ska du vända dig direkt till EPO som har kontor i Berlin, Haag och München.

www.epo.org (extern webbplats)

EPO - Applying for a patent (extern webbplats)

EPO Member states (extern webbplats)

Läs mer

Avgifter för europeiska patent

Så handläggs din EP-ansökan