Europeisk patentansökan

Du har möjlighet att söka patent via det europeiska patentverket EPO. Det är möjligt genom European Patent Convention, EPC.

Patentkonventionen EPC är en överenskommelse mellan drygt trettio europeiska länder.

Det europeiska patentverket EPO granskar och prövar din patentansökan och kan bevilja patent i medlemsländerna. Det räcker med en enda ansökan, men om EPO beviljar den måste du lämna in en översättning av patentet och betala avgifter i de länder där du vill att patentet ska gälla.

Att lämna in en europeisk ansökan är bra om:

• din marknad finns i Europa,
• du vill nå ett flertal länder genom en enda ansökan.

Om du har frågor om europeiska ansökningar ska du vända dig direkt till EPO som har kontor i Berlin, Haag och München.

Direktlänk till EPO:
www.epo.org

Länkar

EPO - Applying for a patent
EPO Member states 

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent