Betalning av årsavgifter i samband med validerade EP-patent

Du ska betala årsavgift för europeiska patent som du fått beviljade av EPO. Här hittar du information om belopp och hur du betalar.

Årsavgifter för validerade europeiska patent ska betalas till PRV för varje avgiftsår som börjar efter det att EPO har beviljat patentet. Den första årsavgiften ska betalas senast två månader från den dag då patentet meddelades. De första två åren efter ingivningsdagen är avgiftsfria, oavsett om patent hunnit beviljas eller inte. Genom att använda Svensk Patentdatabas kan du kontrollera när och hur mycket du ska betala i årsavgift för ditt validerade EP-patent.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Betalningen av årsavgifter följer i övrigt samma regler som för nationella patent. Årsavgifterna ska normalt betalas årsvis och i början av avgiftsåret.

Exempel

Om ett EP-ärende är ingivet 5 augusti 2017 så löper det första avgiftsåret från den 6 augusti 2017 och slutar den 5 augusti året därpå.

Om patentet skulle bli beviljat i mars 2018 ska årsavgiften inte betalas till PRV förrän i augusti 2019.