Gå till innehållet

Så handläggs din PCT-ansökan

Prövningen av en PCT-ansökan sker i ett eller två avgiftsbelagda steg - fas I respektive fas II. 

PRV kan fungera som mottagande PCT-myndighet (Receiving Office, RO), granskningsmyndighet (International Searching Authority, ISA) och bedömningsmyndighet (International Preliminary Examining Authority, IPEA). Det innebär att vi kan ta hand om din ansökan under hela den internationella fasen. 

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent