Underrättelse om att patent kan meddelas

PRV har inte hittat något hinder mot patent.

En underrättelse om att patent kan meddelas innebär att ansökan är fullständig och att PRV inte ser något hinder mot patent. Vi kan därför meddela ditt patent, under förutsättning att du betalar en meddelandeavgift.

Ska patent meddelas på engelska är det nu dags att skicka in en översättning av kraven till svenska, om du inte redan gjort det.

Vad händer om jag inte betalar meddelandeavgiften?

Om du inte betalar meddelandeavgiften i tid, eller ger in en svensk översättning av patentkraven om ansökan ska beviljas på engelska, kommer din ansökan att avskrivas. Den kan sedan återupptas mot en extra avgift inom fyra månader från den sista dag som anges i underrättelsen.

Läs mer