Är patent rätt skyddsform för mig?

Är patent den rätta skyddsformen för mig?

Du kanske även behöver ett varumärkesskydd och ett designskydd. Ta del av skillnaderna mellan skydd.
Skillnaden mellan olika skydd
Varumärke
Design

Behöver jag någon som hjälper mig med en ansökan?

Det kan vara svårt att skriva en korrekt och bra patentansökan på egen hand. Om du ska ta hjälp eller inte är därför en viktig fråga. Det finns ombudsfirmor som specialiserat sig på att hjälpa till med patentansökningar. PRV kan inte föreslå någon särskild kontakt. Ett bra råd är att välja ombud som tidigare lämnat in patentansökningar inom just ditt teknikområde.
Vägledning vid val av ombud

Hur får jag hjälp med att fylla i en patentansökan?

Enklare hjälp kan du få hos PRV, till exempel hur en ansökan görs och vilka fält som är obligatoriska. PRV hjälper inte till med tekniska beskrivningar och dylikt. Behöver du hjälp med detta kan du till exempel vända dig till ett patentombud.
Din ansökan steg för steg

Vad krävs för att få ett patent?

För att din uppfinning ska vara patenterbar måste den uppfylla vissa villkor. Den ska:

 • vara ny
 • ha uppfinningshöjd
 • kunna tillgodogöras industriellt

Nyhet: Uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare när du lämnar in din patentansökan. Det spelar ingen roll hur, av vem eller var i världen den har offentliggjorts. Uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som har använt eller publicerat den.

Uppfinningshöjd: Med uppfinningshöjd menas att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare. Lösningen får inte heller ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde. Det innebär att nya sätt att kombinera kända metoder eller föremål inte nödvändigtvis är patenterbara.

Tillgodogöras industriellt: Att uppfinningen ska kunna tillgodogöras industriellt innebär att den ska ha teknisk karaktär, teknisk effekt och vara reproducerbar.

 • Teknisk karaktär betyder att uppfinningen ska avse något påtagligt, som en produkt eller en process, och exempelvis inte bara en teori.
 • Teknisk effekt innebär att uppfinningen ska fungera och att den ska lösa ett problem på ett tekniskt sätt. Effekten behöver däremot inte vara ny eller bättre än hos tidigare lösningar.
 • Reproducerbarhet betyder att resultatet ska bli detsamma varje gång uppfinningen utövas.

Villkor för patent

Vad innebär ett svenskt patent?

Patent är en ensamrätt för innehavaren att på olika sätt utnyttja en uppfinning. Exakt vad ensamrätten innebär och hur långt den sträcker sig kan du läsa i 3 § patentlagen. Patentskyddet är territoriellt – ett svenskt patent gäller bara i Sverige och du måste själv ansöka om att få patent även i andra länder. Är uppfinningen främst avsedd för den svenska marknaden kan det räcka med ett svenskt patent. Var då medveten om att vem som helst får rätt att tillverka, sälja eller använda din uppfinning utomlands.
Svensk patentansökan

Hur söker jag patent i andra länder än Sverige?

Alternativ:
A. Ett alternativ är att göra en internationell PCT-ansökan. En internationell PCT-ansökan kan leda till ett skydd i cirka 140 länder, inklusive Sverige. Din PCT-ansökan kan du lämna in via PRV, via det europeiska patentverket (EPO) eller direkt till WIPO. Samtidigt väljer du vilken myndighet, PRV eller EPO, som ska granska din ansökan.
Internationell patentansökan, PCT
 
B. Ett annat alternativ är att skicka in separata patentansökningar direkt till de enskilda ländernas patentverk där du vill ha patent. Det är en bra väg om du vet att din marknad finns i vissa, relativt få, länder. Det finns även ett antal utomeuropeiska regionala patentmyndigheter.
Utländsk nationell patentansökan

C. Ett tredje alternativ är att göra en regional ansökan till det europeiska patentverket EPO (en EPC-ansökan). Med en EPC-ansökan kan du få skydd i drygt 40 länder i Europa, Sverige inräknat. Det kan vara fördelaktigt om du till exempel är säker på att din uppfinning är ny och att marknaden för uppfinningen primärt inte finns i Sverige.
Europeisk patentansökan

Hur länge gäller mitt patent?

Ett patent kan, som längst, vara giltigt i 20 år.
Patentet kan upphöra att gälla av fem orsaker:

 • Patenttiden har gått ut.
 • Årsavgiften har inte betalats in till PRV.
 • Patenthavaren begär själv att patentet ska upphöra.
 • Patentet upphävs efter invändning.
 • Patentet förklaras ogiltigt av allmän domstol.

Upprätthåll patentskyddet

Hur mycket kostar det att ansöka om patent?

Information angående avgifter för att söka och upprätthålla patent finns i PRV:s avgiftslista.
Avgifter

Hur betalar jag en svensk patentansökan?

Betalning sker till Bankgiro.
Avgifter - så betalar du

Var kan jag hitta information om befintliga patent?

Svensk Patentdatabas och andra sökmöjligheter för att hitta information om patent finns här:
E-tjänster om patent

Hur gör jag för att få kopior på patent?

Via e-tjänsterna Svensk Patentdatabas, Aktinsyn eller Espacenet kan du hitta patenthandlingar. Dessa tjänster är kostnadsfria. Om du inte hittar handlingen du söker kan du kontakta PRV:s kundsupport för att få hjälp. 
E-tjänster om patent

Vem är innehavare av ett patent?

Du kan göra en sökning i e-tjänsten Svensk Patentdatabas. Du kan även kontakta vår kundsupport för att få veta vem som är innehavare av ett patent.
Svensk Patentdatabas

Hur kan jag fördjupa mina kunskaper om patent?

Om du vill fördjupa dina kunskaper erbjuder PRV kurser där du kan lära dig mer om immaterialrätt i allmänhet, eller skaffa spetskompetens inom ett specifikt område.
Utbildning