Ansöka om utgivningsbevis

Här får du all information du behöver för att ansöka om utgivningsbevis för en periodisk skrift.

Det är ägaren av tidskriften som ska ansöka om utgivningsbevis. Ansökan ska innehålla uppgifter om ägare, utgivare, skriftens titel, utgivningsort, samt utgivningsplan. Ansökan inlämnas alltid i original.

Blankett

Ansökan om utgivningsbevis

Broschyr

Utgivningsbevis