Gå till innehållet

Avgifter och betalning

Ansökningsärenden

Avgifter för myndighetsutövning, t.ex. ansöknings- och registreringsärenden samt kopior och utskrifter av allmänna handlingar, är inte momspliktiga.

Avgift enligt förordningen om avgifter i vissa tryckfrihetsärendenAvgift SEK
Ansökan om utgivningsbevis. 2 300
Ansökan om ändrad titel.
2 000
Ansökan om förnyelse av utgivningsbevis. 2 000
Anmälan om byte av utgivare.
600
Anmälan om byte av ägare.
600
Anmälan om ställföreträdande utgivare.
600
Anmälan om återkallelse av utgivningsbevis, adressändring, anmälan om byte av utgivningsort samt anmälan om byte av utgivningsplan. 
0

Produkter och tjänster

ÖvrigtAvgift SEK
Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga:
upp till 9 sidor.
10 sidor,
för varje sida därutöver.
Utan avgift
50
2
Försändelsekostnad depositionskonto. 20
Försändelsekostnad faktura. 30

Samtliga avgifter