Gå till innehållet

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Varje vecka publicerar vi beviljade utgivningsbevis och titeländringar. Du hittar också uppgifter om ägare, ansvarig utgivare och utgivningsplan.

Informationen om beviljade utgivningsbevis och titeländringar för tidskrifter (periodiska skrifter) innehåller personuppgifter som inte får behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning.

Har du valt att spara ner dokumentet för att skriva ut informationen ber vi dig att ta bort dokumentet från din dator så snart du gjort det.

Utgivningsbevis och titeländringar Nr 27 - 2018-07-10
Sidor: 3

Äldre publicerade utgivningsbevis och titeländringar

Utgivningsbevis & titeländringar för 2018
Utgivningsbevis & titeländringar för 2017
Utgivningsbevis & titeländringar för 2016
Utgivningsbevis & titeländringar för 2015
Utgivningsbevis & titeländringar för 2014