Gå till innehållet

Blanketter

Här hittar du blanketter för att söka utgivningsbevis samt informationsmaterial.

Alla våra blanketter är ifyllnadsbara på skärmen. De är i pdf-format och öppnas alltid i ett nytt fönster. För bästa kompatibilitet rekommenderar vi att du använder Internet Explorer eller Acrobat Reader för att fylla i blanketterna.

BlankettPdf
Ansökan om utgivningsbevis. Utgivningsbevis
Ansökan om ändrad titel för utgivningsbevis. Ändrad titel
Anmälan om byte av ägare för utgivningsbevis. Byte av ägare
Anmälan om byte av utgivare för utgivningsbevis. Byte av utgivare
Anmälan om ställföreträdande utgivare för utgivningsbevis. Stf. utgivare
Anmälan om ändring gällande utgivningsbevis. Ändring
Ansökan om förnyelse av utgivningsbevis. Förnyelse
Anmälan med begäran om återkallelse av utgivningsbevis. Återkallelse
Fullmakt. Fullmakt

Broschyr

Utgivningsbevis