Blanketter

Här hittar du blanketter för att till exempel söka nytt utgivningsbevis, förnya ditt befintliga utgivningsbevis, ändra titel, byta ägare och byta utgivare.

Blanketter ska alltid lämnas in i original till PRV.

Du kan fylla i blanketterna direkt på skärmen. De är i pdf-format och öppnas alltid i ett nytt fönster. För bästa kompatibilitet rekommenderar vi att du använder Internet Explorer och Adobe Acrobat Reader för att fylla i blanketterna. Adobe Acrobat Reader är gratis och du kan ta reda på mer på Adobes webbplats.

BlankettPdf
Ansökan om nytt utgivningsbevis. Utgivningsbevis
Ansökan om ändrad titel för utgivningsbevis. Ändrad titel
Anmälan om ny ägare för utgivningsbevis. Byte av ägare
Anmälan om byte av ansvarig utgivare för utgivningsbevis. Byte av utgivare
Anmälan om ställföreträdande utgivare för utgivningsbevis. Stf. utgivare
Anmälan om ändring gällande utgivningsbevis. Ändring
Ansökan om förnyelse av utgivningsbevis. Förnyelse
Begäran om återkallelse av utgivningsbevis. Återkallelse
Fullmakt utgivningsbevis Fullmakt

Broschyr

Utgivningsbevis