Blanketter

Här hittar du blanketter för att till exempel söka nytt utgivningsbevis, förnya ditt befintliga utgivningsbevis, ändra titel, byta ägare och byta utgivare.

Blanketter ska alltid lämnas in i original till PRV.

Du kan fylla i blanketterna direkt på skärmen. De är i pdf-format och öppnas alltid i ett nytt fönster. För bästa kompatibilitet rekommenderar vi att du använder Internet Explorer och Adobe Acrobat Reader för att fylla i blanketterna. Adobe Acrobat Reader är gratis och du kan ta reda på mer på Adobes webbplats.

BlankettPdf
Ansökan om nytt utgivningsbevis. Utgivningsbevis (pdf 69 kB)
Ansökan om ändrad titel för utgivningsbevis. Ändrad titel (pdf 57 kB)
Anmälan om ny ägare för utgivningsbevis. Byte av ägare (pdf 757 kB)
Anmälan om byte av ansvarig utgivare för utgivningsbevis. Byte av utgivar (pdf 64 kB)
Anmälan om ställföreträdande utgivare för utgivningsbevis. Stf. utgivare (pdf 60 kB)
Anmälan om ändring gällande utgivningsbevis. Ändring (pdf 58 kB)
Ansökan om förnyelse av utgivningsbevis. Förnyelse (pdf 48 kB)
Begäran om återkallelse av utgivningsbevis. Återkallelse (pdf 40 kB)
Fullmakt utgivningsbevis Fullmakt (74 kB)

Broschyr

Utgivningsbevis (pdf 2,6 MB)