Gå till innehållet

Förnya och ändra uppgifter

Efter tio år behöver ditt utgivningsbevis förnyas. Det gör du enkelt direkt på datorn via vår e-tjänst.

Ändra uppgifter

Ändringar som rör ditt utgivningsbevis, som till exempel att göra adressändring, ändra titel på skriften eller byta ägare eller utgivare gör du skriftligen på separata blanketter.
Blanketter

Adressändring

Anmäl alltid ny postadress till PRV, anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av behörig firmatecknare för ägaren av utgivningsbeviset.

Det räcker inte med att ändra adressen hos Svensk Adressändring eller Skatteverket eller Bolagsverket, eftersom PRV inte erhåller adressändringar med automatik från externa adressregister.

Adressändringen görs skriftligen på blankett.
Blanketter