Gå till innehållet

Förnyelse av utgivningsbevis

Ett utgivningsbevis gäller i tio år från utfärdandet. Därefter förfaller beviset om ägaren inte ansöker om förnyelse för nästa tioårsperiod.

Det får göras tidigast ett år före och senast på dagen för periodens utgång. För en ansökan om förnyelse av ett utgivningsbevis gäller i övrigt samma bestämmelser som för den första ansökan.

E-tjänst för att förnya ditt utgivningsbevis

Här kan du tryggt och enkelt förnya ditt utgivningsbevis. Du betalar din ansökan direkt med ditt kredit- eller betalkort eller via din internetbank.
PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis

Blankett

Förnya ditt utgivningsbevis

Adressändring

Anmäl alltid ny postadress till PRV, anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av behörig firmatecknare för ägaren av utgivningsbeviset.

Det räcker inte med att ändra adressen hos Svensk Adressändring eller Skatteverket eller Bolagsverket, eftersom PRV inte erhåller adressändringar med automatik från externa adressregister.

Adressändringen kan skriftligen göras på en blankett som heter Anmälan om ändring gällande utgivningsbevis.