Gå till innehållet

Frågor om utgivningsbevis

Jag har missat att förnya mitt utgivningsbevis, vad händer nu?

Om sista förnyelsedag har passerat utan att du har ansökt om förnyelse, har utgivningsbeviset förfallit. Förnyelser och byte av utgivare eller ägare som kommer in efter sista förnyelsedag kommer inte att kunna genomföras. Det betyder att du inte kan påverka utgivningsbevisets status genom att skicka in ansökan/anmälan eller betala avgift när beviset förfallit. I normalfallet får du ett beslut om att utgivningsbeviset anses förfallet på posten någon/några veckor efter att ditt utgivningsbevis förfallit, om vi har din adress. Annars kommer beslutet endast att kungöras i vårt register över kungörelser för utgivningsbevis. Registret når du via PRV:s e-tjänster. Om något medgivande inte finns kan ingen annan än den ursprunglige ägaren registrera samma titel. Detta gäller inom en tvåårsperiod från det att utgivningsbeviset förföll.
E-tjänster

Mitt utgivningsbevis har förfallit, vad kan jag göra för att behålla min titel?

Du kan skicka in en ansökan om nytt utgivningsbevis till PRV. Den kommer att behandlas som en vanlig ansökan och granskas innan titeln eventuellt godkänns. Vi kommer alltså att göra en bedömning av om det finns lätt förväxlingsbara titlar registrerade.
Ansökan om utgivningsbevis för periodisk skrift

Vad händer med utgivarens ansvar när utgivningsbeviset har förfallit?  Blir någon annan ansvarig för skriftens innehåll?

Utgivarens ansvar upphör den dag utgivningsbeviset förfaller. Ägaren är ansvarig för eventuella tryckfrihetsbrott som begås i en periodisk skrift utan utgivningsbevis. För en icke-periodisk tryckt skrift är författaren själv ansvarig för det han/hon har skrivit.
Ansvarig utgivare

Får jag ge ut min tidskrift, trycka och distribuera den, när utgivningsbeviset har förfallit?

Tidskriften ses fortfarande som en periodisk skrift tills dess beslut är fattat om att skriften anses förfallen. Under förutsättning att skriften fortsätter att ges ut med minst fyra nummer per år kommer den dock ändå att anses som en periodisk skrift och det är straffbart att ge ut en periodisk skrift utan utgivningsbevis. Om du lämnar in en ny ansökan och får den godkänd kan du återigen ge ut din skrift periodiskt. Ges skriften ut med färre än fyra nummer per år räknas den inte som periodisk och kan ges ut utan utgivningsbevis.
Lagar och regler

Hur förnyar jag mitt utgivningsbevis?

Du kan förnya ditt utgivningsbevis i vår e-tjänst för förnyelse av utgivningsbevis. Du kan också fylla i en blankett och skicka in till PRV. Blanketten heter ”Ansökan om förnyelse av utgivningsbevis för periodisk skrift” och finns att ladda ner från webbplatsen eller beställa från vår kundsupport.
E-tjänster
Blanketter

När ska mitt utgivningsbevis förnyas?

I vår e-tjänst "Register över kungörelser för utgivningsbevis” finner du de utgivningsbevis som måste förnyas inom ett år för att inte förfalla.
E-tjänster

Har PRV informerat mig att jag måste förnya mitt utgivningsbevis senast ett visst datum, för att det inte ska förfalla?

PRV har i god tid, ca 11 månader före sista förnyelsedag, skickat information/påminnelse till registrerad ägare. Anledningen till att informationen skickas ut så långt i förväg är att det är möjligt att förnya utgivningsbeviset under ett års tid innan det förfaller. På detta sätt kan ägaren vara ute i god tid med sin förnyelse. Vi skickar även en extra påminnelse 1-2 månader innan utgivningsbeviset förfaller.
Förnyelse av utgivningsbevis

Har denna tidskrift ett utgivningsbevis?

I vår e-tjänst ”Tidningsregistret” kan du söka bland registrerade tidskrifter, dock inte nättidningar. Registret ger information om tidskriftens titel och utgivningsbevisnummer. Vi vill poängtera att vårt register inte är en fullständig förteckning över gällande utgivningsbevis, då vi uppdaterar registret en gång i veckan.
E-tjänster

När kan en ansökan för periodisk skrift godkännas av PRV, det vill säga när kan ett utgivningsbevis utfärdas?

När ärendet är formellt och materiellt klart, vilket innebär att det inte får finnas några hinder för godkännande. Ett hinder är om det finns en lätt förväxlingsbar titel registrerad i vårt register.
Titel på tidningen

Ska utgivaren kvarstå efter ägarbyte, eller ska en ny utgivare utses?

Registrerad utgivare kan med sin underskrift bekräfta att denne kvarstår som utgivare under den nya ägaren. Den registrerade utgivaren kan då också välja om eventuella ställföreträdande utgivare ska kvarstå eller inte. Om registrerad utgivare inte ska kvarstå som utgivare för skriften under den nya ägaren måste en ny utgivare omgående utses och anmälan om detta sändas in till PRV.
Ansvarig utgivare 

Jag ska byta utgivare, men den tidigare utgivaren har avlidit. Hur gör jag med hans/hennes underskrift?

En underskrift av föregående utgivare på blanketten för byte av utgivare behövs exempelvis inte när den tidigare utgivaren avlidit. Det räcker med att notera att utgivaren avlidit i rutan för föregående utgivares bekräftelse.

Kan utgivaren ha en ställföreträdande utgivare registrerad hos PRV?

En periodisk skrift kan ha en eller flera ställföreträdande utgivare. Den/de utses av den ansvarige utgivaren och godkänns av ägaren. Samma behörighetskrav gäller för ställföreträdande utgivare som för ansvarig utgivare.
Upphör den ansvarige utgivarens uppdrag, faller även ställföreträdande utgivare. Detta innebär att om ett utgivarbyte sker och ställföreträdande utgivare ska kvarstå, måste den nya ansvarige utgivaren anmäla den ställföreträdande utgivaren på nytt.
Ställföreträdande utgivare

Hur gör jag för att få djupare information om ett utgivningsbevis?

För att få djupare information om till exempel ansvarig utgivare eller datum för förnyelse ska du kontakta vår kundsupport.

Hur gör jag en adressändring?

Anmäl alltid ny postadress till PRV, anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av behörig firmatecknare för ägaren av utgivningsbeviset.

Det räcker inte med att ändra adressen hos Svensk Adressändring eller Skatteverket eller Bolagsverket, eftersom PRV inte erhåller adressändringar med automatik från externa adressregister.

Adressändringen kan skriftligen göras på en blankett som heter Anmälan om ändring gällande utgivningsbevis.