PRV för företagare

Väldigt mycket av ett företags värde finns bland de immateriella tillgångarna. De kan vara svåra att ta på som till exempel: innovationer, varumärken, avtal, affärshemligheter eller medarbetarnas specialistkompetenser. PRV för företagare ger dig verktygen att upptäcka dina immateriella tillgångar för att få ökad lönsamhet.