Skapa lönsamhet med immateriella tillgångar

Så mycket som 80 procent av företagens värden ligger i de immateriella tillgångarna. Företag som utvecklar och vårdar dessa tillgångar har därför högre lönsamhet än de som inte gör det. På den här sidan hittar du exempel på vad immateriella tillgångar kan vara och hur vägen ser ut till ökad lönsamhet. Vill du veta mer är du välkommen till PRV-skolan online längst ner.

Exempel på immateriella tillgångar

 • Namn på företaget, produkt eller tjänst
 • Logotyp för företaget produkt eller tjänst
 • Design och utseende
 • Text, foto, musik och film
 • Datorprogram, dataspel och appar
 • Interna manualer och arbetsmetoder
 • Affärsidéer eller -modeller
 • Kompetens och spetskunskap
 • Kundregister
 • Tillverkningsprocesser
 • Databaser
 • Egenutvecklad teknik
 • Forskningsresultat
 • Resultat av utvecklingsarbete

Fem anledningar att ta hand om dina immateriella tillgångar:

En genomarbetad strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar kan:

 1. Användas för att utveckla affärsstrategin.
 2. Skynda på företagets utveckling, genom att möjligheter och brister identifieras.
 3. Göra företaget mer attraktivt för tänkbara investerare och samarbetspartners.
 4. Användas i marknadsföringssammanhang.
 5. Avskräcka konkurrenter.

Guide inför varumärkesansökan

Den här guiden ger dig information som är viktig för din ansökan.

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online