Affärsnytta med immaterialrätt

Skapa lönsamhet med dina immateriella tillgångar! Immateriella tillgångar är företagets resurser som inte går att ta på. Ofta finns företagets värde just i de immateriella tillgångarna. Företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar kännetecknas av högre tillväxt, lönsamhet och utveckling än de som inte gör det. 

Exempel på immateriella tillgångar

 • Namn på företaget, produkt eller tjänst
 • Logotyp för företaget produkt eller tjänst
 • Design och utseende
 • Text, foto, musik och film
 • Datorprogram, dataspel och appar
 • Interna manualer och arbetsmetoder
 • Affärsidéer eller -modeller
 • Kompetens och spetskunskap
 • Kundregister
 • Tillverkningsprocesser
 • Databaser
 • Egenutvecklad teknik
 • Forskningsresultat
 • Resultat av utvecklingsarbete

Fem anledningar att ta hand om dina immateriella tillgångar:

En genomarbetad strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar kan:

 1. Användas för att utveckla affärsstrategin.
 2. Skynda på företagets utveckling, genom att möjligheter och brister identifieras.
 3. Göra företaget mer attraktivt för tänkbara investerare och samarbetspartners.
 4. Användas i marknadsföringssammanhang.
 5. Avskräcka konkurrenter.

Guide inför varumärkesansökan

Den här guiden ger dig information som är viktig för din ansökan.

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online