Företagare berättar

Här hittar du berättelser med framgångsrika svenska företagare: inom skilda verksamhetsområden arbetar de alla strategiskt med immaterialrätt för att nå framgång.

Någon skapar kvalitetskläder, en annan renar vatten och en tredje säljer golv på licens. Det som förenar dem är hanteringen av immaterialrätt: alla använder patent, varumärke och designskydd för att ta hand om sina tillgångar.