HITTA OCH HANTERA DINA TILLGÅNGAR I 3 ENKLA STEG

 1. Testa ditt företag

 2. Till rådgivning

 3. Ekonomiskt stöd

NÄSTA STEG - RÅDGIVNING

Vilka immateriella tillgångar är viktigast? Hur bidrar de till företagets affärsmål? Hur tar man bäst hand om dem? Kan det finnas andra som är intresserade av tillgångarna?

De här och många andra frågor bör du diskutera med en rådgivare, som sedan kan lotsa dig vidare till rätt typ av specialist om det behövs (till exempel patentombud, jurist mm). Rådgivningen är ofta kostnadsfri.

Du är också välkommen att höra av dig till oss på PRV. Vi kan hjälpa dig med frågor kring immaterialrätt via vår kundsupport. Vi erbjuder också konsulttjänster för dig som behöver göra fördjupade analyser av patent, varumärken och design.

KUNDSUPPORT PRV

Telefon: 08-782 28 00
Skicka e-post till vår kundsupport

 • Övre Norrland

  • ABI – Arctic Business Incubator AB - Luleå

   Vi är en företagsinkubator som i ett nära samarbete under lång tid ger operativt stöd till entreprenörer med affärsidéer som har tillväxtpotential och en internationell marknad. Vi bistår med kompetens inom alla områden och vardagliga situationer som kommer upp för entreprenören, detta genom vår egen kompetens men också från våra nära knutna specialister. Det kan handla om juridiska frågor, patent, styrelsearbete, ekonomi, förhandling, försäljning, produktion mm.

  • ABI - Arctic Business Incubator AB - Skellefteå

  • ABI - Arctic Business Incubator AB - Kiruna

  • Almi Företagspartner Nord - Luleå

   Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Vi erbjuder finansiering och rådgivning. Är du företagare och vill komma i kontakt med oss? På denna hemsida finns övergripande information om Almis verksamhet och vad vi erbjuder.

  • Almi Företagspartner Nord - Skellefteå

  • Almi Företagspartner Nord - Umeå

  • Företagarna Norrbotten

   I Sverige har vi över 75000 medlemmar som får kostnadsfri hjälp och information per telefon från vår Rådgivning. Rådgivningen består av enbart jurister med olika specialområden. I Norrbotten har vi ca 1800 medlemmar som nyttjar såväl regionkontoret som lokalföreningarna.

  • Innovationskontor Norr, Umeå universitet

   Hos Uminova Innovation kan du få hjälp att utveckla din affärsidé och bygga upp ett växande företag. De bidrar med viktiga kunskaper, kontakter och en affärscoach som är med dig hela vägen. På så sätt får du ett snabbare och säkrare sätt att förverkliga din affärsidé, helt kostnadsfritt.

  • IUC Norrbotten AB

   IUC Norrbotten är ett regionalt utvecklingsföretag för små och medelstora företag inom verkstad-, trä- och elektronik/IT-branschen. Vi driver företagsgemensamma tillväxtprojekt och bygger nätverk utifrån konkreta affärsmöjligheter. Vi verkar som stöd genom att vara resursmäklare som tillför företagen såväl kompetens som kapital tillsammans med samarbetspartners. Vi har ett stort regionalt och nationellt kontaktnät av medarbetare, samarbetsparter och intresseorganisationer.

  • LTU Business AB

   Erbjuder kostnadsfri rådgivning till företag, uppfinnare, innovatörer, kreatörer som kommer från universitet eller institut kring hantering av immateriella tillgångar.

  • Nyföretagarcentrum Nord

   NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är en stiftelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap, och moderorganisation för landets alla NyföretagarCentrum som erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag.

  • Uminova Innovation

   Uminova Innovation hjälper forskare och företag i Västerbotten att hitta partners utomlands. Hos oss får du stöd med att göra affärer av dina forskningsresultat och innovationer eller att skriva avtal kring patent.

 • Mellersta Norrland

  • Almi Företagspartner - Härnösand

   Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.  Vi erbjuder finansiering och rådgivning.

  • Almi Företagspartner - Sundsvall

  • Almi Företagspartner - Åre

  • Almi Företagspartner - Örnsköldsvik

  • Almi Företagspartner - Östersund

  • Handelskammaren Mittsverige

   Vi har lång erfarenhet och bred kompetens inom internationell handel. Dessutom har vi tillgång till ett nätverk av 14 000 handelskammare runt om i världen.

  • Idéforum Örnsköldsvik/Ångermanland

   Vi erbjuder kostnadsfri orientering och lotsning till företagare, uppfinnare, innovatörer, kreatörer med flera som behöver komma i kontakt med innovationssystemets organisationer som kan hjälpa dem vidare med sina idéer. Bland våra medlemmar har vi ett gediget nätverk av olika experter (patentkonsulter, teknikkonsulter, marknadskonsulter, designers, konstruktörer, investerare, erfarna uppfinnare med flera) som vi kan hänvisa till och koppla in i specifika fall så att innovatören i fråga når fram till den kompetens hon behöver. Via medlemskap har innovatörer också tillgång till flera förmånliga erbjudanden i Svenska uppfinnareföreningen såsom rättskyddsförsäkring för immateriella tillgångar, avtalsmallar, årsavgiftsbevakning, patentkonsultation med mera.

  • Åkroken Business Incubator

   Åkroken Business Incubator är en regional företagsinkubator i Västernorrland. Här bidrar vi till näringsliv och nya innovationer genom att stötta drivna entreprenörer på resan från idé till marknad.

 • Norra Mellansverige

  • Almi Företagsparner Värmland

   Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.  Vi erbjuder finansiering och rådgivning.

  • Almi Företagspartner GävleDala Borlänge

  • Almi Företagspartner GävleDala Gävle

  • Almi Företagspartner GävleDala Hudiksvall

  • Almi Företagspartner GävleDala Mora

  • Create Business Incubator Mälardalen AB - Eskilstuna

   Som en av landets främsta företagsinkubatorer erbjuder vi coaching och affärsutvecklingstöd som hjälper drivna entreprenörer med starka idéer att på ett strukturerat sätt utveckla sina idéer och visioner till framgångsrika företag.

  • Create Business Incubator Mälardalen AB - Västerås

   • Adress: Expectrum, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
   • E-post
   • Webbplats

  • Drivhuset Gävleborg

   Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar vi framtidens företag och fler entreprenöriella individer.

  • Grants and Innovation Office (GIO) - Karlstads universitet

   Grants and innovation office (GIO) bidrar till att Karlstads universitets forskning och utbildning nyttiggörs. Det kan handla om att ge stöd till anställda och studenter som vill utveckla nya tjänster, produkter och företag baserade på akademisk kunskap och forskning. Det handlar också om att stödja forskare och lärare med ansökningar hos finansiärer och i olika samarbeten.

  • Inova

   Inova är Värmlands företagsinkubator och vi hjälper entreprenörer att utveckla sina affärsidéer till nya växande företag.

  • LIST

   Vi har grundläggande kunskap om immateriella skydd, LIST arbetar i nätverk så när det gäller patentsökningar eller andra skydd slussar vi till patentbyrå eller PRV.(Designskydd). Vi samarbetar även med ALMI och Movexum.

 • Östra Mellansverige

  • Acreo Swedish ICT Norrköping

  • Almi Företagspartner Mälardalen - Västerås

   Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.  Vi erbjuder finansiering och rådgivning.

  • Almi Företagspartner Mälardalen - Örebro

  • Almi Stockholm Sörmland - Eskilstuna

  • Almi Stockholm Sörmland - Katrineholm

  • Almi Stockholm Sörmland - Nyköping

  • Almi Företagspartner Östergötland

  • Create Business Incubator Mälardalen AB - Eskilstuna

   Create är den regionala och länsövergripande tillväxtinkubatorn i Västmanland och Sörmland. Vårt uppdrag är att stötta entreprenörer och forskare som ska bygga ett tillväxtbolag med affärsutvecklingsstöd. Inom inkubatorn finns rådgivare med erfarenhet av att jobba med patent och IP relaterade frågor. Vi har också 10 affärscoacher varav åtminstone 6 har sökt och beviljats egna patent. Vi har goda kontakter med lokala och närliggande patentombud.

  • Create Business Incubator Mälardalen AB - Västerås

  • LIU Innovation

   Vi stimulerar och stöttar forskare och studenter att kommersialisera sina idéer och sin kunskap – antingen genom att starta nya bolag eller genom att införliva dem i befintliga verksamheter.

  • Nyföretagarcentrum

   Kostnadsfri rådgivning till ca 400 företagare/år

  • Nyföretagscentrum Västerås

   Kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning inför din företagsstart.

  • SH innovation

   SH innovation: idé- och affärsutveckling finns till för dig som vill ha stöd att testa och utveckla din idé. Vi ger dig professionell hjälp i de olika faserna i idé- och affärsutvecklingsprocessen och lär dig hur du kan bygga upp en egen verksamhet eller ett företag.

   SH Innovation vänder sig till såväl studenter, doktorander och anställda vid högskolan som till våra alumner. Våra tjänster är kostnadsfria och bedrivs under fullständig sekretess.

  • SIK

   SIK:s syfte är att stärka livsmedelsföretagens konkurrenskraft.

  • Strängnäs Business Park

   Vi från Strängnäs Business Park har på plats både innovationsrådgivning i tidig och senare fas i egen regi samt genom ALMI. Vi erbjuder även affärsrådgivning genom Nyföretagarcentrum. Alla våra rådgivare är certifierade.

  • Uppsala Innovation Centre AB

   Uppsala Innovation Centre UIC är en företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsala regionen. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling.

  • UU Innovation

   UU Innovation är innovationskontoret på Uppsala Universitet. Där jobbar IP-experter inom gruppen IP och kommersialisering.

 • Stockholm

  • Almi Stockholm Sörmland

   Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.  Vi erbjuder finansiering och rådgivning.

  • Business Sweden Stockholms län

   World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
   Box 240, Stockholm

  • Connect Öst

   CONNECT Östra Sverige är en ideell förening vars syfte är att stimulera skapandet och utvecklingen av tillväxtföretag i regionen Stockholm, Mälardalen, Östergötland och Gävleborg. CONNECT sammanför entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer, studenter och forskare.

  • Företagarna Stockholm

   Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

  • IAMIP Sverige AB

   IAMIP Sverige AB är en kvalificerad affärs- och företagsrådgivare som ger stöd och vägledning till innovatörer, entreprenörer och företagare, inte minst till mindre företag där behovet ofta är större än den egna kunskapen. Under en kostnadsfri rådgivning fokuserar vi på att identifiera immateriella tillgångar och hur dessa tillgångar kan skapa större affärsvärde i verksamheten. Vår uppgift är att navigera innovatörer, entreprenörer och företagare genom hela innovationsprocessen från idé till immateriell tillgång. Vi arbetar här i nära samarbete med bland annat Nyföretagarcentrum, Almi Företagspartner, Start-Up Stockholm, Svenska Uppfinnareföreningen och SISP.

  • Karolinska Institutet Science Park

   Karolinska Institutet Science Park AB är ett företag som har tillkommit på initiativ av Karolinska Institutet (KI) för att kunna erbjuda innovationsbolag en attraktiv och kreativ tillväxtmiljö i nära anslutning till den akademiska forskningen och utbildningen.

  • KIAB, Karolinska Institutets Innovations AB

   KI Innovations AB har bred erfarenhet av att skapa affärer ur forskning inom life science och har ett stort nätverk inom både forskningsvärlden och industrin.

  • KTH Innovation

   KTH Innovation hjälper forskare och studenter att kommersialisera sina forskningsresultat och affärsidéer. Vi erbjuder kommersiell support för innovationsprojekt i alla faser på vägen från forskningsresultat eller idé till marknadsfärdig produkt eller tjänst. KTH Innovation är särskilt specialiserade på kommersialisering av ny teknik och på de tidiga faser när en idé ska utvecklas och verifieras.

  • Nyföretagarcentrum Ekerö

   NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är en stiftelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap, och moderorganisation för landets alla NyföretagarCentrum som erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag.

  • Nyföretagarcentrum Haninge

  • Nyföretagarcentrum Huddinge

  • Nyföretagarcentrum Järfälla

  • Nyföretagarcentrum Kista

  • Nyföretagarcentrum Lidingö

  • Nyföretagarcentrum Nacka

  • Nyföretagarcentrum Roslagen

  • Nyföretagarcentrum Sollentuna

  • Nyföretagarcentrum Solna

  • Nyföretagarcentrum Södertälje

  • Nyföretagarcentrum Täby

  • Nyföretagarcentrum Upplands Väsby

  • Nyföretagarcentrum Vaxholm

  • Nyföretagarcentrum Västerort

  • SLL Innovation

   SLL Innovation tar tillvara och omsätter de goda idéer som föds i sjukvårdens vardag. Vi har utvecklat verktyg för att göra medarbetarnas idéer till nya innovativa och marknadsmässiga produkter som underlättar det dagliga arbetet eller förbättrar vården för patienterna. SLL Innovation är intresserade av att kommersialisera produkter, som har ett tydligt användningsområde redan från början!

  • SSE Business Lab

   SSE Business Lab works constantly to encourage entrepreneurship among SSE’s students and staff.

   One of our activities is to manage and support various projects. The project’s purposes are often to encourage and promote entrepreneurship among SSE’s students and employees.

  • Start-up Stockholm

   Start-Up Stockholm är ett initiativ av Stockholms NyföretagarCentrum, som har arbetat med nyföretagarrådgivning sedan 1987. Under projektperioden innebär det att vi har ett vidare uppdrag som, förutom nyföretagarrådgivning, även inkluderar innovationsrådgivning, metodutveckling och insatser för att främja företagande.

  • Stockholm Business Region Development

   Stockholm Business Region Development erbjuder företag som vill växa och etablera sig i Stockholm kvalificerad och kostnadsfri service. Vi hjälper företag att hitta lokaler, mark, tillstånd, nätverk, arbetskraft och andra viktiga etableringsförutsättningar. Vi bistår också företag med kontakter till berörda myndigheter och erbjuder kunskap om vart innovatörer kan vända sig för råd och stöd att förverkliga sina affärsidéer. Stockholm Business Region Development är ett dotterbolag till Stockholms Business Region och ägs av Stockholms stad

  • Stockholm Innovation and Growth (STING)

   • Telefon 08-20 28 40
   • Adress: KTH Campus Valhallavägen: Teknikringen 33, Stockholm , 114 28 Stockholm
   • Webbplats

   Affärsacceleratorn STING ägs av Stiftelsen Electrum; en samverkan mellan näringsliv, forskning och Stockholms stad. Våra huvudpartners är Innovationsbron och KTH.

   Med stöd av industriellt erfarna affärscoacher bidrar vi till att nya svenska teknikföretag växer fram som kan konkurrera internationellt och generera export till Stockholm. Genom vår riskkapitalfond STING Capital och affärsängelnätverket STING Business Angels erbjuder vi även finansiering i tidigt skede.

  • Stockholm Innovation and Growth (STING)

  • SU Innovation

   • Adress: Villa Bellona, Universitetsvägen 8, 106 91 Stockholm
   • E-post
   • Webbplats

   Vi som arbetar på SU Innovation har lång erfarenhet av affärsutveckling. Vi älskar människor med idéer. Och att hjälpa till att förverkliga dem. Vårt erbjudande sträcker sig från tidig idérådgivning till omfattande affärsutvecklingsstöd.

  • Stockholms handelskammare

   Sveriges Handelskamrar består av elva regionala Handelskamrar runt om i landet som arbetar för att förbättra näringslivets villkor. Det är en stark kraft att räkna med i tillväxtfrågor både nationellt och internationellt.

 • Västra Sverige

  • Almi Företagspartner Halland - Halmstad

   Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.  Vi erbjuder finansiering och rådgivning.

  • Almi Företagspartner Väst - Borås

  • Almi Företagspartner Väst - Skövde

  • Almi Företagspartner Väst - Trollhättan

  • IDC West Sweden

   Industrial Development Center West Sweden AB är Skaraborgsregionens utvecklingsbolag för industrin. Vi drivs utan eget vinstintresse och har som enda mål att industriföretagen i regionen ska bli ännu bättre.

  • IUC - Sjuhärad

   IUC är Sjuhärads utvecklingsbolag för industrin. Vi ägs av 45 industriföretag, drivs utan eget vinstintresse, och vårt mål är helt enkelt att Sjuhärads industriföretag ska bli ännu bättre. Vi erbjuder kunskap, nätverk och arbetsmodeller för utveckling, tillväxt och effektivisering.

  • IUC - Väst

   Syftet med IUC Väst är att hjälpa företag ur vår målgrupp att utvecklas. Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda kompetens inom såväl traditionella som nya områden och verka för en större samverkan mellan företag i regionen. På IUC Väst har vi olika erfarenhet från industrin och tillsammans bildar vi ett team som kan se och höra vad som behövs för att få företag att utvecklas för att på bästa sätt kunna möta framtiden.

  • Nyföretagarcentrum - Falkenberg

   NyföretagarCentrum ger kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till alla som vill starta företag. Vi guidar dig genom startprocessen och hjälper dig att få struktur på din företagsstart oavsett var i processen du befinner dig. Det är ofta bra att börja här för att sedan gå vidare med fördjupad rådgivning i nästa steg.

  • Nyföretagarcentrum - Halmstad

  • Nyföretagarcentrum - Hjo

  • Nyföretagarcentrum - Hylte

  • Nyföretagarcentrum - Härryda

  • Nyföretagarcentrum - Kungsbacka

  • Nyföretagarcentrum - Kungälv

  • Nyföretagarcentrum - Laholm

  • Nyföretagarcentrum - Lerum

  • Nyföretagarcentrum - Lidköping

  • Nyföretagarcentrum - Skaraborg

   Nyföretagarcentrum Skaraborg finns i flera orter: Skövde, Tibro, Tidaholm, Mariestad, Gullspång, Karlsborg, Töreboda, Skara, Götene och Vara.

  • Nyföretagarcentrum - Varberg

  • Science Park Halmstad

   Vi är duktiga på utveckling av affärsmodeller och nystartade företag. Vi driver ett tillväxtprogram för kunskapsbaserade företag, programmet är uppdelat i tre steg; Paketera, Etablera och Växa. Vi har inga egna patentjurister, men har kontakt med ett flertal och har en övergripande kunskap om IP-strategi och vilka skydd som finns.

  • Timbanken - kommunsamarbete

   Med Timbanken får du som är hallänning och företagare i Halland tillgång till fem kostnadsfria konsulttimmar. Denna konsulthjälp kan t ex utnyttjas för att stärka ert varumärke, marknadsföring eller annan affärsutveckling. Timbankens konsulter ger även företagsstöd och rådgivning för er som vill satsa på utlandsaffärer, bättre lönsamhet och organisationsutveckling.
   Region- och kommunsamarbete mellan Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka

 • Göteborg

  • Almi Företagspartner Väst - Göteborg

   Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Vi erbjuder finansiering och rådgivning.

  • Genväg

   • Adress: Norra Hamngatan 14, 411 14 Göteborg
   • Webbplats

   Genväg är en mötesplats som hjälper entreprenörer och innovatörer i Västra Götaland att komma i kontakt med kostnadsfri rådgivning, att hitta finansiering och kompetensutveckling eller annan hjälp som behövs vid uppstart och utveckling av företag, eller vid utveckling av en idé.

  • Göteborgs Uppfinnareförening

   Göteborgs uppfinnareförening tillhör riksorganisationen Svenska uppfinnareföreningen. Vi får ofta externa förfrågningar kring ideutveckling och immaterialrättsligt skydd som besvaras oftast av ngn i styrelsen. Föreningen har ca 250 medlemmar, några är jurister och patentingenjörer som har en extra god kunskap kring IP frågor. Föreningen har på sin agenda återkommande information och föredrag för sina medlemmar kring dessa frågor och vi försöker att hålla oss väl uppdaterade genom nyhetsbrev från PRV, SUF mm. För att åtnjuta mer fördjupat stöd/rådgivning så krävs medlemskap.

  • SP Food and Bioscience

   SP Food and Bioscience har som syfte att stärka livsmedelsföretagens konkurrenskraft.

 • Småland, Öland & Gotland

  • Almi Företagspartner Jönköping

  • Almi Företagspartner Oskarshamn

  • Almi Företagspartner Kalmar

  • Atrinova

   Atrinova Affärsutveckling är en företagsinkubator som arbetar med kunskapsintensiva företag med hög tillväxtpotential.  För att maximera entreprenörens naturliga talang erbjuder vi coachning och expertrådgivning, kontakter till kapital och en kreativ tillväxtmiljö. Detta sker med stöd av erfarna affärscoacher och med en individuellt anpassad utvecklingsplan.

  • Kalmar Science Park

   I Kalmar Science Park har du och ditt företag goda möjligheter att utvecklas. Vi erbjuder tjänster både för dig som är på väg att starta en verksamhet och för etablerade företag som vill utvecklas i en universitetsnära miljö.

  • NyföretagarCentrum Jönköping

   Vi har som rådgivare generell kompetens att besvara frågor inom alla områden som rör företagande. Vi tar upp frågor som rör varumärkesskydd, logotypeskydd, patent mm på våra Starta eget informationer.

   Samtliga NFC i Sverige erbjuder konfidentiell och kostnadsfri rådgivning.

  • Regionförbundet Kalmar län

   Innovationsfinansiering.

  • Science Park Gotland

    Vi vägleder ivriga entreprenörer genom företagsdjungelns snåriga skog.

  • Science Park Jönköping

   Science Park Jönköping erbjuder i första hand stöd för dig som vill utveckla din affärsidé eller företag. Med utgångspunkt i våra affärsutvecklingsmöten skapar vi bland annat en förståelse för vilka immateriella tillgångar som finns och hur dessa kan utvecklas, paketeras samt skyddas. Science Park Jönköping kan även, vid behov, förmedla kontakt till partnerföretag som är specialister inom området immaterialrätt.

 • Södra Sverige

  • Almi Företagspartner Blekinge

   Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.  Vi erbjuder finansiering och rådgivning.

  • Almi Företagspartner Skåne

   Innovationsrådgivare med grundläggande kunskaper om immaterialrätt.

  • SIK

   SIK:s syfte är att stärka livsmedelsföretagens konkurrenskraft.

  • TelecomCity Science Park

   Ett av syftena med TelecomCitys verksamhet är att bidra till tillväxt i regionen. Detta innebär att vi arbetar med utveckling av såväl nya som befintliga företag, etablering samt kompetensutveckling och nätverkande aktiviteter. Varhelst ett företag/entreprenör befinner sig i denna "innovationsmiljö" så kan vi alla stötta på olika sätt. Skulle en eller flera personer fråga efter rådgivning gällande en viss sakfråga så förmedlar vi kontakten och guidar personen/personerna rätt.

 • Malmö

  • ALMI Företagspartner Skåne AB

  • Invest in Skåne/Enterprise Europe Network Skåne

   Information och rådgivning om immaterialrätt och IPR.