Gå till innehållet

Frågor och svar

Här är svaren på de vanligaste frågorna vi får om våra söktjänster.

Hur ska mitt uppdragsunderlag se ut?

Ju mer detaljerad din beskrivning är av din idé desto bättre sökfråga kan patentingenjören utforma. Finns ritningar och figurer kan du med fördel också skicka med dessa för att förtydliga texten. Du kan dessutom begära att få en kontakt med den patentingenjör som ska göra din sökning. I den kontakten är det bra att stämma av att ingenjören har uppfattat ditt uppdrag korrekt.
För Tekniköversikten gäller att underlaget ska bestå av maximalt två sidor samt eventuella ritningar. Detta för att inläsningen av uppdraget inte ska belasta granskningstiden i allför stor utsträckning, så att den mesta uppdragstiden ges till granskning. 

Får jag bekräftelse på att jag har lämnat in ett uppdrag?

Görs beställningen via vår säkra webbtjänst PRV InterPat Secure skickas ett mejl ut med bekräftelse på att vi har mottagit din beställning.

På vilket sätt kan jag lämna in min beställning?

Du kan på ett säkert sätt lämna in ditt uppdrag och hämta din rapport via PRV InterPat Secure (PIS).

PRV InterPat Secure - PIS

Du kan även skicka in din beställning med vanlig post eller med e-post.
interpat@prv.se

Har ni bevakningstjänster?

Ja, det finns bevakningstjänster för alla våra IP-områden.