Gå till innehållet

Frågor och svar

Här är svaren på de vanligaste frågorna vi får om våra söktjänster.

Vad är skillnaden mellan en tekniköversikt och en nyhetsgranskning?

PRV har 115 handläggande patentingenjörer som arbetar med både patentansökningar och sökuppdrag. Det ger dem en stor erfarenhet av att hitta i patentdokumentetionen och en unik kunskap av sitt specifika teknikområde. Det drar du nytta av i en Tekniköversikt.  Under den avsatta granskningstiden om tre timmar fokuserar patentingenjören på att hitta samma eller närliggande teknik som den som finns beskriven i underlaget för uppdraget. Resultatet innehåller de mest närliggande dokumenten som påträffats under den avsatta tiden. Eftersom alla sökuppdrag baserar sig på en timkostnad blir den här tjänsten med en så kort granskningstid, extra prisvärd.  

I en Nyhetsgranskning är granskningstiden längre vilket ger möjlighet till en mer omfattande sökning. Här ligger fokus på att hitta nyhetshinder eller dokument som tar uppfinningshöjden. Rapporten är utförligare skriven och resultatet består av kategoriserade och kommenterade hänvisningar. Den längre granskningstiden ger patentingenjören möjlighet till större grundlighet genom att leta bland flera dokument, välja flera databaser för sin sökfråga och avsätta längre tid för utvärderingen av de påträffade hänvisningarna.

Läs mer om tjänsten Tekniköversikt
Läs mer om tjänsten Nyhetsgranskning

Hur ska mitt uppdragsunderlag se ut?

Ju mer detaljerad din beskrivning är av din idé desto bättre sökfråga kan patentingenjören utforma. Finns ritningar och figurer kan du med fördel också skicka med dessa för att förtydliga texten. Du kan dessutom begära att få en kontakt med den patentingenjör som ska göra din sökning. I den kontakten är det bra att stämma av att ingenjören har uppfattat ditt uppdrag korrekt.
För Tekniköversikten gäller att underlaget ska bestå av maximalt två sidor samt eventuella ritningar. Detta för att inläsningen av uppdraget inte ska belasta granskningstiden i allför stor utsträckning, så att den mesta uppdragstiden ges till granskning. 

Får jag bekräftelse på att jag har lämnat in ett uppdrag?

Görs beställningen via vår säkra webbtjänst PRV InterPat Secure skickas ett mejl ut med bekräftelse på att vi har mottagit din beställning.

På vilket sätt kan jag lämna in min beställning?

Du kan på ett säkert sätt lämna in ditt uppdrag och hämta din rapport via PRV InterPat Secure (PIS).

PRV InterPat Secure - PIS

Du kan även skicka in din beställning med vanlig post eller med e-post.
interpat@prv.se

Har ni bevakningstjänster?

Ja, det finns bevakningstjänster för alla våra IP-områden.