Konsulttjänsten Patentinformation och analys

Varje dag godkänns tusentals patent världen över. Med tjänsten Patentinformation och analys får du överskådliga och begripliga presentationer av stora mängder data inom ditt teknikområde.

En kartläggning av ett teknikområde kan ge en stor mängd information som är svår att överblicka. Med tjänsten Patentinformation och analys beställer du en kartläggning utifrån dina behov. Resultatet presenteras överskådligt med figurer, tabeller och diagram.

Du får visuella presentationer som till exempel visar teknikutveckling, trender och konkurrens. Du får underlag som underlättar ditt arbete. Bland annat kan du analysera utvecklingen av innovationer och tekniska framsteg hos andra aktörer. Presentationerna underlättar också när du ska vidareförmedla viktig information till kollegor och beslutsfattare i din organisation.

Vi specialanpassar både sökningen och rapporteringen efter dina specifika önskemål. Nedan är två exempel på vad många av våra kunder efterfrågar.

Patentöversikt

Vi gör en heltäckande sökning som tittar på flera teknikområden eller mindre avgränsade områden, nationellt eller internationellt. Alltifrån vilka patent som tillhör vilka aktörer i en svensk kommun eller region till vad som är publicerat globalt inom ett visst teknikområde.

Till exempel kan du få skräddarsydda rapporter med utförlig förklaring och beskrivning av teknikområdet samt kommenterade grafer och tabeller. Eller så förser vi dig med rådata i olika format som du sedan kan bearbeta vidare och analysera i dina egna system.

Patentlandskap

Du kan få en överblick över ett helt eller delar av ett teknikområde. Med avancerade sök- och analys- verktyg tar vi fram en rapport som med hjälp av olika kommenterade grafer, tabeller och diagram ger dig en överblick över det sökta teknikområdet.

Du kan till exempel få information om:

 • aktivitet inom teknikområde över tid
 • aktiva aktörer inom teknikområdet
 • vilka aktörer som samarbetar med varandra
 • legal status på aktörers patent
 • nya tekniker
 • konkurrenters patentportföljer över tid
 • konkurrenters marknader
 • forskningsteam att samarbeta med
 • licensieringsmöjligheter
 • etablerade uppfinnare
 • aktivitet inom ett geografiskt område över tid
 • viktiga patent
 • bild över patentlandskapet

Varifrån hämtas uppgifterna?

Patent- och registreringsverket har tillgång till många databaser, även de som räknas till de viktigaste patentdatabaserna i världen. Detta gör att du kan se trender globalt men även inom olika geografiska områden i Sverige.

Nyttan med tjänsten

Tjänsterna patentlandskap och patentöversikt är värdefull för företagsledare, investerare, beslutsfattare och andra som arbetar med immateriella tillgångar.

Göra en beställning

Du beställer tjänster säkert genom vår E-tjänst PRV InterPat Secure, där du också hämtar din rapport elektroniskt.

Vad kostar det?

Du får en offert på din beställning. Priset beror på den uppskattade tidsåtgången för att ta fram just den information du behöver.

Mer information om avgifter

Viktigt att veta om tjänsten och dina uppgifter

Vi försöker alltid att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av en stor mängd information kan vi inte garantera att resultatet alltid är helt komplett. Beställningar hos PRV InterPat är sekretessbelagda enligt 12 § 31 kapitlet i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dina uppgifter lämnas aldrig ut till någon annan och är inte heller ett hinder för dig om du vill söka patent senare. Även ditt resultat är sekretessbelagt. Tänk på att vi inte sänder tillbaka det material du sänder in till oss.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta PRV InterPat.

E-post till PRV InterPat: interpat@prv.se

Telefon: 08-782 28 85
Fax: 08-783 01 63

Läs mer

Information om patent