Patentskydd - hur funkar det?

Denna kurs ger en bred allmänförståelse för patent och patentsystemet och vänder sig till dig som är verksam inom exempelvis tekniskt utvecklingsarbete eller rådgivning inom patentområdet.

Målet med kursen Patent Grund är att ge dig som jobbar med eller kommer i kontakt med tekniskt utvecklingsarbete och patent en god förståelse för patent och patentsystemet samt en bra grund för arbete med patent.

Exempel på ämnen som tas upp:

  • Vilka är patenterbarhetsvillkoren?
  • Hur ser patentkravens skyddsomfång ut?
  • Vad kan man använda patentinformation till?
  • Vilka vägar finns det för att söka skydd internationellt?