Varumärke: särskiljningsförmåga och förväxlingsrisk

Påbyggnadsutbildning i PRV:s utbildningsspår för varumärke. Utbildningen kommer att hållas i workshopformat där teori och praktik varvas.

Kursmål

Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om – särskiljningsförmåga, bristande särskiljningsförmåga, förvärvad särskiljningsförmåga – genom bl.a användning. Inarbetning och omsättningskrets. Begreppen "liknande varor eller tjänster", märkeslikhet och "varu- eller tjänsteslagslikhet". Produktregeln och degenerering.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig med flerårig erfarenhet inom varumärkesområdet och som arbetar med varumärkesärenden.

Kursbeskrivning

Att ett varumärke ska ha särskiljningsförmåga är grunden för att ett skydd ska uppstå. Ibland saknar varumärket särskiljningsförmåga men kan genom tillägg, förändring eller visad inarbetning ändå registreras som varumärke. Kursen fördjupar sig i begreppet särskiljningsförmåga, bristande särskiljningsförmåga och förvärvad särskiljningsförmåga.

Förväxlingsrisken som är ett centralt begrepp inom varumärkesrätten och det går inte att utläsa från lagtexten vad som gör varumärket förväxlingsbart med ett annat varumärke. Kursen behandlar ämnet förväxling, liknande varor eller tjänster, märkeslikhet och produktregeln.