Upphovsrätt på tre timmar

Välkommen till en halvdag om upphovsrätt.

Kursen ger en förståelse för det upphovsrättsliga skyddet och vänder sig till alla som behöver en grund inom upphovsrätten.

  • Vad skyddas av upphovsrätt?
  • Vad innebär det upphovsrättsliga skyddet?
  • Finns det några undantag från upphovsrätten?
  • Gäller upphovsrätten i digitala medier?

Kursen är för dig som är verksam inom exempelvis marknadsföring eller arbetar som kommunikatör på ett företag, men lämpar sig även för företagsrådgivare, organisationer, affärsstrateger med flera yrkesroller.