Kravskrivning och kravtolkning

Kravskrivning och kravtolkning riktar sig till dig som redan har kunskap inom patentområdet och minst ett par års praktisk erfarenhet av kravskrivning.

Påbyggnadsutbildning hålles i workshopformat av bland annat Europapatentombudet Magnus Nordin, partner på Kransell & Wennborg KB.
Passen är upplagda så att teori och praktik varvas.
Innehållet består bland annat av:

  • Hur arbetar man med att tolka patentkrav på PRV?
  • Hur skriver man framgångsrika patentkrav?
  • Hur ser patentkravens skyddsomfång ut?

Vill du beställa?

Skriv till oss så kan vi diskutera bästa upplägg för din verksamhet.

E-post till utbildning@prv.se