Take-away-kurser

Våra tre timmars take-away-kurser är mycket efterfrågade och genomförs i samarbete med kunden. En föreläsare håller i hela kursen. Priset sätts efter avstämning med kunden, beroende på hur stor grupp som skall undervisas och var kursen ska ske. Vi kommer oftast ut till företagens arbetsplatser eller konferenser, men kursen kan även ske hos oss.

Patent 3h

 • Vad är ett patent?
 • Vad ska en patentansökan innehålla?
 • Vad man kan få patent på?
 • Vad kan ej patenteras?

Kursen ger en förståelse för patent och patentsystemet och vänder sig till alla som behöver en grund inom patentområdet. Kursen är för dig som är verksam inom exempelvis tekniskt utvecklingsarbete eller rådgivning inom patentområdet, men lämpar sig också för beslutsfattare och ledningspersonal på företag som arbetar med patent.
Vill du beställa denna kurs till ditt företag?

E-post till utbildning@prv.se

Design 3h

 • Vad är ett designskydd?
 • Vad ska en designansökan innehålla?
 • Vad kan man få designskydd för?
 • Vad kan ej designskyddas?

Kursen ger en förståelse för designskyddet och vänder sig till alla som behöver en grund inom designområdet och möjligheterna att skydda en unik form. Kursen är för dig som är verksam inom exempelvis formgivning eller arbetar på ett företag som driver utvecklingsarbete inom design och formgivning av produkter, men passar även företagsrådgivare.

E-post till utbildning@prv.se

Varumärke 3h

 • Vad är ett varumärkesskydd?
 • Vad ska en varumärkesansökan innehålla?
 • Vad man kan få varumärkesskydd för?
 • Vad kan ej varumärkesskyddas?

Kursen ger en förståelse för varumärkesskyddet och vänder sig till alla som behöver en grund inom varumärkesområdet. Kursen är för dig som är verksam inom exempelvis marknadsföring eller arbetar som kommunikatör på mediebyrå eller företag, men lämpar sig även för företagsrådgivare, ny varumärkeshandläggare, affärsstrateger med flera yrkesroller.
Vill du beställa denna kurs till ditt företag?

E-post till utbildning@prv.se

Upphovsrätt 3h

 • Vad skyddas av upphovsrätt?
 • Vad innebär det upphovsrättsliga skyddet?
 • Finns det några undantag från upphovsrätten?
 • Gäller upphovsrätten i digitala medier?


Kursen ger en förståelse för det upphovsrättsliga skyddet och vänder sig till alla som behöver en grund inom upphovsrätten. Kursen är för dig som är verksam inom exempelvis marknadsföring eller arbetar som kommunikatör på ett företag, men lämpar sig även för företagsrådgivare, organisationer, affärsstrateger med flera yrkesroller.
Vill du beställa denna kurs till ditt företag?

E-post till utbildning@prv.se