Deltagare berättar

Trots att företaget Roxtec Internationals grund vilar på en innovation, var immaterialrätten ett eftersatt område.

Alla på företaget visste att det var viktigt, men ingen hade tid att sätta sig in i ämnet. Hanteringen var dyrbar och utlejd på externa leverantörer. En ändring var nödvändig. I början av 2008 började jag som IPR koordinator på Roxtec. Innan jag kom dit skickades alla goda idéer iväg till ett externt ombud för utvärdering och det blev dyrt i slutänden. Vi låg alltid minst två veckor efter och jobbade i konstant uppförsbacke.

Min roll blev att koordinera och få oss att använda IPR på en strategisk nivå. Vi lägger fortfarande ut granskningen på ett patentombud, men nu utvärderar vi patenterbarheten innan vi skickar iväg en idé. I dag gör vi mer aktiva val än tidigare.

När jag började som IP-samordnare var immaterialrätt ett helt nytt område för mig och behovet av utbildning ett faktum. Jag fick introduktion i ämnet av ombudet vi jobbar med men kände att det behövdes kompletteras med utbildning från en oberoende part. Vårt ombud föreslog ett antal utbildningsalternativ där PRV var ett av alternativen.

Tre dagar hos PRV räckte långt

Under tre dagar gick jag ”Orienterande kurs om patent, varumärke och mönster” som PRV arrangerade i Stockholm. Både PRV:s egen personal och externa föreläsare höll i presentationerna. Det gav mig en bra grund att stå på och sedan har jag byggt på med egenstudier och ytterligare utbildningar. I dag ingår IPR-området i vår egen introduktionsutbildning på Roxtec. Alla anställda måste veta hur de ska hantera dessa frågor då de är affärsstrategiskt viktiga.

Jag kan rekommendera PRV:s utbildningar till alla som behöver en inblick och grundförståelse om immaterialrätt i sitt arbete.

Roxtec är ett multinationellt företag som utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar inom industrin. En kunskapsintensiv arbetsplats med många uppfinningsrika ingenjörer.