PRV i världen - global utbildning

PRV arbetar med utbildning på en global nivå, exempelvis genom överföring av svenskt kunnande inom det immaterialrättsliga området till vissa utvecklingsländer samt till länder som befinner sig i en övergångsfas.

Samarbetet handlar om utbildning inom hela immaterialrätten (patent, varumärke, design, upphovsrätt med mera) och överföring av svenskt kunnande till utvecklingsländer och länder som befinner sig i en övergångsfas. En väsentlig del är program som siktar till att få länderna att anpassa sin lagstiftning, administration och vidmakthållande av rättigheter till internationella överenskommelser på ett sätt som är anpassat efter deras förutsättningar.

Dessa aktiviteter genomförs ofta i samarbete med Sida, WIPO, EPO eller EU.

Capacity development med PRV, internationellt arbete