E-tjänster

Här har vi samlat alla våra e-tjänster för självbetjäning.

Inom patentområdet

Online filing – klientbaserade e-tjänster för patentansökan

Du kan lämna in nya PCT-, EP- och SE-ansökningar samt EP-valideringar till oss på elektronisk väg. Det går även att lämna in handlingar i befintliga ärenden.  Det gör du genom att installera ett speciellt program utgivet av EPO som heter eOLF/epoline. Programmet används tillsammans med ett smartcard utgivet av EPO.
eOLF/epoline

Du kan lämna in nya PCT-ansökningar till oss på elektronisk väg. Det gör du genom att installera ett speciellt program utgivet av WIPO som heter PCT-SAFE. Programmet används tillsammans med antingen ett smartcard utgivet av EPO eller ett mjukt certifikat utgivet av WIPO.
PCT-SAFE

Online filing – webbaserade e-tjänster för patentansökan

Du kan enkelt och snabbt göra en ansökan om ett nytt nationellt svenskt patent (SE-ansökan) direkt via vår webbaserade e-tjänst. Det går även att lämna in handlingar i befintliga SE-ärenden och PCT-ärenden. Du behöver inte någon speciell programvara, det räcker med en e-legitimation.
Webbinlämning patent

Du kan lämna in PCT-ansökningar till oss via WIPO:s webbaserade e-tjänst som heter ePCT. Det går även att lämna in handlingar i befintliga PCT-ärenden. Du behöver inte någon speciell programvara. Nya ePCT-användare behöver bara skapa ett ePCT-konto och ladda upp antingen ett smartcard utgivet av EPO eller ett mjukt certifikat utgivet av WIPO till kontot.
ePCT

Se dokument anförda i ditt tekniska föreläggande

Här kan du ladda ner dokument i PDF-format som du fått anförda i din PCT/ITS-rapport eller i ditt tekniska föreläggande. Användarnamn och lösenord hittar du på ett separat informationsblad som bifogas rapporten.
Anförda dokument

Betala patentavgifter

Här har du möjlighet att elektroniskt betala avgifter rörande ansökningar och beviljade patent.
Elektronisk betalning

Hantera avgifter hos PRV

PRV erbjuder möjligheten att öppna ett depositionskonto för hantering av avgifter. Läs mer här.

Kontrollera saldot på ditt konto. OBS, det kan ta ca 4 arbetsdagar innan saldot uppdateras med nyinsättningar.

Tjänsten kräver inloggning, vid problem kontakta PRV InterPat Support.

PRV Depositionskonto - saldouppgifter

Skicka in uppdrag och hämta din rapport

Tjänsten innebär att du på ett säkert och enkelt sätt kan skicka in uppdrag till PRV InterPat. Här kan du också hämta den färdiga rapporten när uppdraget är klart.
PRV InterPat Secure

Inom varumärkesområdet

Ansöka om svenskt varumärke 

Här lämnar du enkelt in din varumärkesansökan. Du betalar direkt med kredit- eller betalkort eller via din internetbank.

Svensk Varumärkesansökan

Om varumärkesansökan

Förnya ditt registrerade varumärke

Här ansöker du om förnyelse av ditt varumärke. Du betalar din ansökan direkt med kredit- eller betalkort eller via din internetbank.

All korrespondens som gäller förnyelseansökan skickar PRV till den som har gjort ansökan..

Svensk Varumärkesförnyelse

Ändra och överlåta

Ändring av innehavares namn och /eller adress varumärke
Vad är en firmaändring? Läs mer

Överlåtelse av varumärke
Vad är anteckning av ny innehavare? Läs mer

Administrativ hävning varumärke
Vad är administrativ hävning? Läs mer

Skicka uppdragsbeställningar och hämta rapporter

Genom tjänsten PRV InterPat Secure skickar du in beställningar av uppdrag till PRV InterPat. Här hämtar du också den färdiga rapporten när uppdraget är klart.
PRV InterPat Secure

Inom designområdet

Svensk designansökan

Här gör du en ansökan om design via vår e-tjänst. På grund av systembegränsningar kan det uppstå problem med att sända in ansökningar med flera mönster och ett stort antal bilder. Vi rekommenderar därför att ni sänder sådana ansökningar som pappersansökan eller via e-post.
Svensk designansökan

Skicka in uppdrag och hämta din rapport

Tjänsten PRV InterPat Secure gör att du säkert och enkelt kan skicka in uppdrag till PRV InterPat. Här kan du också hämta den färdiga rapporten när uppdraget är klart.
PRV InterPat Secure

PRV InterPat

Skicka in uppdrag och hämta din rapport

Tjänsten innebär att du på ett säkert och enkelt sätt kan skicka in uppdrag till PRV InterPat. Här kan du också hämta den färdiga rapporten när uppdraget är klart.
PRV InterPat Secure

Periodisk skrift

Förnya ditt utgivningsbevis

Här kan du tryggt och enkelt förnya ditt utgivningsbevis. Du betalar din ansökan direkt med ditt kredit- eller betalkort eller via din Internetbank.

PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis

Personnamn

Namnansökan - underlättar för dig att ansöka om namnändring

Vår e-tjänst Namnansökan gör att det går smidigare och snabbare för dig som är ensamsökande att ansöka om att byta namn. För att nyttja tjänsten behöver du ha e-legitimation och förmåga att betala elektroniskt. Du behöver även vara myndig, vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.
Namnansökan

Efternamnsförslag - få hjälp att skapa ett nytt efternamn

Genom att välja förled och slutled i namnet styr du själv över delarna i ditt tilltänkta efternamn. Dina val sätts samman till en lista över efternamnförslag där du fritt kan välja bland de alternativ som känns bäst. Observera att namnen som du får fram i vår tjänst Efternamnsförslag, är förslag på tänkbara efternamn. Det är inte säkert att du har möjlighet att få efternamnet.
Efternamnsförslag