Den titel du väljer till din periodiska skrift får inte vara förväxlingsbar med någon annans titel. Genom att göra en sökning i vårt tidningsregister kan du bli mer säker på att titeln inte redan används. Registret är dock inte en fullständig förteckning över gällande utgivningsbevis då det uppdateras med nya titlar en gång i veckan.
Tidningsregistret

Exempel på förväxlingsbara titlar

Dessa titlar har PRV ansett vara förväxlingsbara:
Denna vecka Borås - Borås Denna vecka
Impulsen - Impuls

Kundsupport

Vår kundsupport finns till för att besvara dina frågor och funderingar. Kundsupport hjälper dig även med att komma i kontakt med våra experter om så behövs.
Kontakta oss