Registrerade tidskrifter i Tidningsregistret

I vårt tidningsregister kan du kostnadsfritt söka bland registrerade tidskrifter (ej nättidningar). Registret ger bland annat information om tidskriftens titel och utgivningsbevisnummer. Dock vill vi poängtera att vårt register inte är en fullständig förteckning över gällande utgivningsbevis. Vi uppdaterar vårt register en gång i veckan.

Tidningsregistret

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Varje vecka publicerar vi beviljade utgivningsbevis och titeländringar direkt på vår webbplats. Här hittar du uppgifter om ägare, ansvarig utgivare, utgivningsplan, med mera.
Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Register över kungörelser för utgivningsbevis

I detta register har vi samlat de utgivningsbevis som måste förnyas inom ett år för att inte förfalla samt beslut för de utgivningsbevis som förfallit på grund av utebliven förnyelse under de senaste två åren. Enligt lag har PRV skyldighet att elektroniskt kungöra dessa påminnelser och beslut. Observera att detta register endast innehåller en liten del av alla registrerade titlar. För att göra en fullständig sökning i vårt register ska du använda dig av Tidningsregistret.
PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis

PRV:s bibliotekskatalog

I bibliotekskatalogen har du möjlighet att söka efter böcker, tidskrifter, artiklar, konferenstryck, rapporter och patentverkspublikationer som finns tillgängliga via PRV:s bibliotek.
PRV:s bibliotekskatalog

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som produceras av vårt bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet samt upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben.
Innova