Personnamn

Det finns tre typer av personnamn: förnamn, efternamn och mellannamn. Läs om när du ska vända dig till PRV för att ändra dessa och hur du ska gå tillväga.

Ny namnlag träder i kraft den 1 juli 2017

Skatteverket blir ensam namnmyndighet och namnverksamheten på PRV upphör. Vi kan inte svara på frågor om den nya namnlagen. Gå till regeringens webbplats för mer information.
Frågor och svar om ny lag om personnamn på regeringens webbplats

Namnbyten hanteras av två olika myndigheter, PRV och Skatteverket. En ansökan om namnbyte hos PRV är förenat med en ansökningsavgift som inte återbetalas medan det är kostnadsfritt hos Skatteverket.