Ny namnlag. Skatteverket tar över hanteringen av personnamn från 1 juli 2017. Läs mer

När din ansökan kommit in till PRV och vi sett att ansökningsavgiften är betald, påbörjar vi processen att handlägga din ansökan.

Kontroll av ansökan

Först kontrollerar vi att ansökan är rätt ifylld och undertecknad.

Namnförslagen i ansökan prövas

Vi prövar dina namnförslag i den ordning de är upptagna i ansökan. Nybildade namn jämförs med förnamn, andra efternamn, namn på firmor och varumärken samt med postadresser och annat. PRV har tillgång till ett register över de efternamn som redan finns i Sverige, via det så kallade folkbokföringsregistret, mot vilket namnförslagen prövas.