Ny namnlag. Skatteverket tar över hanteringen av personnamn från 1 juli 2017. Läs mer

Godkännande

När vi har fattat beslut om att godkänna ditt namnbyte får du ett namnbevis. 

Avskrivning

Är det så att din ansökan innehåller brister och vi på grund av det har skickat ut ett föreläggande som du inte har svarat på kommer din ansökan att avskrivas.

Avslag

Om det är så att du inte uppfyller de krav som framförts i ett föreläggande kan vi avslå din ansökan.