När du vill ändra stavningen på ditt efternamn måste du göra en ansökan till oss på PRV, då en sådan ändring räknas som ett byte av efternamn. En förutsättning för att en stavningsändring ska gå igenom är att uttalet inte ändras.

Exempel på stavningsändring

Peter har alltid stavat sitt efternamn Löwdahl, trots att det i folkbokföringen stavas Lövdahl. Nu vill han få in den stavning han tycker är den rätta i alla officiella register.