Ny namnlag träder i kraft den 1 juli 2017

Skatteverket blir ensam namnmyndighet och namnverksamheten på PRV upphör. Vi kan inte svara på frågor om den nya namnlagen. Gå till regeringens webbplats för mer information.
Frågor och svar om ny lag om personnamn på regeringens webbplats

När du vill ändra stavningen på ditt efternamn måste du göra en ansökan till oss på PRV, då en sådan ändring räknas som ett byte av efternamn. En förutsättning för att en stavningsändring ska gå igenom är att uttalet inte ändras.

Exempel på stavningsändring

Peter har alltid stavat sitt efternamn Löwdahl, trots att det i folkbokföringen stavas Lövdahl. Nu vill han få in den stavning han tycker är den rätta i alla officiella register.