Regleringen av personnamn hittar du främst via namnlagen och namnförordningen.

Namnlagen 

Namnlagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för byte av för- och efternamn.
Namnlagen (Riksdagens webbplats)  

Namnrätten

De efternamn som bärs av personer i Sverige, genom att de är folkbokförda med dessa namn, har ett namnskydd enligt gällande namnlag.
Namnrätten

Namnförordningen 

Namnförordningen innehåller bland annat regler om vår handläggning av personnamnsärenden.
Namnförordningen (Riksdagens webbplats)