Ny namnlag träder i kraft den 1 juli 2017

Skatteverket blir ensam namnmyndighet och namnverksamheten på PRV upphör. Vi kan inte svara på frågor om den nya namnlagen. Gå till regeringens webbplats för mer information.
Frågor och svar om ny lag om personnamn på regeringens webbplats

Regleringen av personnamn hittar du främst via namnlagen och namnförordningen.

Namnlagen 

Namnlagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för byte av för- och efternamn.
Namnlagen (Riksdagens webbplats)  

Namnrätten

De efternamn som bärs av personer i Sverige, genom att de är folkbokförda med dessa namn, har ett namnskydd enligt gällande namnlag.
Namnrätten

Namnförordningen 

Namnförordningen innehåller bland annat regler om vår handläggning av personnamnsärenden.
Namnförordningen (Riksdagens webbplats)