Ny namnlag. Skatteverket tar över hanteringen av personnamn från 1 juli 2017. Läs mer

Här hittar du statistik över inlämnade ansökningar om namnändringar månadsvis och årsvis.
Antalet inkomna ansökningar är en indikator på allmänhetens vilja att byta eller ändra sitt personnamn.

Antal inkomna ansökningar under 2017
År 2017JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 153  162  172  117                 604
Befintliga efternamn 339  320  387  248                  1294
Förnamns
ändring
269  247  267  207                    990
Totalt 761  729  826  572                  2888
Antal inkomna ansökningar under 2016
År 2016JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.

Nybildade
efternamn

161 186 171 195 141 146 137 164 154 129 124 125 1833
Befintliga efternamn 340 414 439 390 348 347 351 444 342 389 297 274  4375
Förnamns
ändring
245 266 290 247 253 223 230 310 255 260 254 220  3053
Totalt 746 866 900 832 742 716 718 918 751 778 675  619  9261
Antal inkomna ansökningar under 2015
År 2015JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 198 136 188 164 140 182 152 156 174 161 140 103 1894
Befintliga efternamn 393 377 425 358 323 380 345 401 450 336 344 342  4474
Förnamns
ändring
259 214 291  239 202 225 227 235 268 219 244 193  2816
Totalt 850 727 904 761 665 787 724 792 892 716 728 638  9184
Antal inkomna ansökningar under 2014
År 2014JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 151  151 163  132 148  153 150 155 130 102 121 133
1689
Befintliga efternamn 383  342 392  356 343  360 363 385 408  381 332 298  4343
Förnamns
ändring
218  218 238  227 202  180 189 189 212 229 197 211  2510
Totalt 752 711 793 715 693 693 702 729 750  712 650 642  8542
Antal inkomna ansökningar under 2013
År 2013JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 178 134  127  147  146  134 162 126 109 136 71 103  1573
Befintliga efternamn 378 347  401  425  402  344 347 417 371 339 319 258  4348
Förnamns
ändring
213 200  178  213  205  173 203 210 198 209 194 157 2353
Totalt 769 681 706 785 753 651 712 753 678 684 584 518 8274

Statistik från tidigare år

Kontakta PRV InterPat

Om du inte hittar den statistik du söker, kan vi ta fram den statistik du efterfrågar. Kontakta PRV InterPat,
08-782 28 85
interpat@prv.se