Ny namnlag. Skatteverket tar över hanteringen av personnamn från 1 juli 2017. Läs mer
Antal inkomna ansökningar under 2012
År 2012JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 135 148  149  123 146  149  130  163 116 127 110 78 1574
Befintliga efternamn 366 382 418  377  395  349  351  412 332 385 328 264 4359
Förnamns-
ändring
169 174  170  150  149  164  159  205 146 185 173 157 2001
Totalt 670 704 737 650 690 662 640 780 594 697 611 499 7934

Totalt antal inkomna ansökningar 2012: 7934

 

Antal inkomna ansökningar under 2011
År 2011JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 119 140 157 136 116 107 117 142 130 113 99  95  1471
Befintliga efternamn 346 334 424 352 402 318 351 393 351 341 345  252  4209
Förnamns-
ändring
157 160 178 151 158 142 147 177 142 145 171  125  1856
Totalt 622 634 759 639 676 567 615 712 623 599 615 472 7533

 Totalt antal inkomna ansökningar 2011: 7533

 

Antal inkomna ansökningar under 2010
År 2010JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 110 120 159 130 119 123 124 130 128 132 109 96 1480
Befintliga efternamn 280 324 389 349 343 351 298 365 392 369 314 259 4033
Förnamns-
ändring
117 146 180 128 154 127 117 161 159 171 164 120 1744
Totalt 507 590 728 607 616 601 539 656 679 672 587 475 7257


Totalt antal inkomna ansökningar 2010: 7257

 

Antal inkomna ansökningar under 2009
År 2009JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 114 117 156 121 112 129 124 136 122 119 98 112 1460
Befintliga efternamn 336 420 418 374 373 381 358 433 418 398 330 279 4518
Förnamns-
ändring
144 138 157 142 142 134 117 154 176 184 143 141 1772
Totalt 594 675 731 637 627 644 599 723 716 701 571 532 7750


Totalt antal inkomna ansökningar 2009: 7750

 

Antal inkomna ansökningar under 2008
År 2008JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 160 134 114 135 121 117 125 131 142 152 93 74 1498
Befintliga efternamn 409 391 367 427 386 399 356 377 413 355 295 246 4421
Förnamns-
ändring
166 169 148 149 144 104 132 138 166 143 125 116 1700
Totalt 735 694 629 711 651 620 613 646 721 650 513 436 7619


Totalt antal inkomna ansökningar 2008: 7 619Antal inkomna ansökningar under 2007
År 2007JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 127 121 131  123  149  124  136  131  98 137 103 89 1469
Befintliga efternamn 339 360 440  382  422  364  381  388  327 364 324 240 4331
Förnamns-
ändring
174 151 165  133  150  109  119  167  123 150 160 112 1713
Totalt 640 632 736  638  721  597  636  686  548 651 587 441 7513


Totalt antal inkomna ansökningar 2007: 7 513Antal inkomna ansökningar under 2006
År 2006JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 114 126 166 124 140 130 104 126 114 102 106 68 1420
Befintliga efternamn 304 359 412 326 376 356 308 345 344 331 327 225 4013
Förnamns-
ändring
119 130 175 120 119 110 116 108 124 152 125 86 1484
Totalt 537 615 753 570 635 596 528 579 582 585 558 379 6917


Totalt antal inkomna ansökningar 2006: 6 917Antal inkomna ansökningar under 2005
År 2005JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 103 106 113 130 110 89 71 115 120 111 92 92 1252
Befintliga efternamn 304 302 350 361 331 277 259 347 348 310 287 236 3712
Förnamns-
ändring
111 100 123 129 285 102 67 108 128 110 113 121 1497
Totalt 518 508 586 620 726 468 397 570 596 531 492 449 6461


Totalt antal inkomna ansökningar 2005: 6 461Antal inkomna ansökningar under 2004
År 2004JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 104 126 165 145 79 87 77 96 93 95 92 89 1248
Befintliga efternamn 302 317 472 480 252 283 283 301 337 310 259 239 3835
Förnamns-
ändring
95 115 164 161 73 92 89 105 110 101 90 95 1290
Totalt 501 558 801 786 404 462 449 502 540 506 441 423 6373


Totalt antal inkomna ansökningar 2004: 6 373Antal inkomna ansökningar under 2003
År 2003JanFebMarAprMajJuniJuliAugSepOktNovDecAck.
Nybildade efternamn 98 98 115 86 106 96 90 97 85 94 88 70 1123
Befintliga efternamn 312 324 308 318 296 225 281 327 363 397 309 243 3703
Förnamns-
ändring
103 128 101 93 101 96 82 105 109 124 103 89 1234
Totalt 513 550 524 497 503 417 453 529 557 615 500 402 6060


Totalt antal inkomna ansökningar 2003: 6 060

Antalet inkomna ansökningar är en indikator på allmänhetens vilja att byta eller ändra sitt personnamn.

Om du inte hittar den statistik du söker, kan vi ta fram den statistik du efterfrågar. Kontakta PRV InterPat,
08-782 28 85
interpat@prv.se